Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
33/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 29.12.2020
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 65
14.01.2021 Zrealizowane
17/S/20 poniżej 139.000 euro 50118110-9 29.12.2020
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI – W REJONIE DZIAŁANIA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
18.01.2021 Zrealizowane
15/L/20 powyżej 139.000 euro 35125300-2 22.12.2020
ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU i ANALIZY TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU „DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WYKRYWCZYCH w WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” REALIZOWANEGO w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A LITWA – POLSKA.
16.02.2021 Zrealizowane
32/C/20 poniżej 750.000 euro 55321000-6 21.12.2020
Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków z tytułu żywienia osób zatrzymanych na terenie działania jednostek Policji woj. podlaskiego
20.01.2021 Ogłoszone
31/C/20 poniżej 750.000 euro 8512100-3 15.12.2020
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w tym jednostek podległych
01.03.2021 Zrealizowane
30/C/20 poniżej 139.000 euro 74222000-1 28.10.2020
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie o nazwie „Zarząd w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Sekcji XII Zarządu I CBŚP - budowa nowej siedziby, wraz z przebudową placu wewnętrznego, dróg dojazdowych z wymianą infrastruktury podziemnej i monitoringiem zewnętrznym na terenie OPP w Białymstoku przy ul. 42-go Pułku Piechoty 44”
06.11.2020 Zrealizowane
29/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 26.10.2020
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU I POLICJI w BIAŁYMSTOKU
13.11.2020 Zrealizowane
28/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 26.10.2020
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI IV w BIAŁYMSTOKU
10.11.2020 Zrealizowane
16/S/20 poniżej 139.000 euro 34300000-0 22.10.2020
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
30.10.2020 Zrealizowane
6/S/20 poniżej 139.000 euro 34351100-3 21.10.2020
Licytacja elektroniczna na dostawę opon zimowych samochodowych różnych rozmiarów
29.10.2020 Zrealizowane
Powrót na górę strony