2013 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
86/U/13 poniżej 130000 euro 85121000-3 23.12.2013
Przetarg nieograniczony na WYKONYWANIE KOMISYJNYCH BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI ORAZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
13.01.2014 Unieważnione
81/S/13 poniżej 130000 euro 50118110-9 13.12.2013
Postępowanie prowadzone w truybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A T
03.01.2014 Zrealizowane
82/S/13 poniżej 130000 euro 50118110-9 13.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TA
19.12.2013 Zrealizowane
85/U/13 poniżej 130000 euro 85121000-3 13.12.2013
Przetarg nieograniczony na BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, TJ. KOMISYJNE BADANIA LEKARSKIE POLICJANTÓW WOJ. PODLASKIEGO
23.12.2013 Unieważnione
80/S/13 poniżej 130000 euro 50118110-9 12.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TA
03.01.2014 Zrealizowane
78/S/13 poniżej 130000 euro 50118110-9 12.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TA
03.01.2014 Zrealizowane
79/S/13 poniżej 130000 euro 50118110-9 12.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TA
19.12.2013 Zrealizowane
1/U/13 poniżej 130000 euro 85121000-3 05.12.2013
Przetarg nieograniczony na BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, TJ. KOMISYJNE BADANIA LEKARSKIE POLICJANTÓW WOJ. PODLASKIEGO
13.12.2013 Unieważnione
75/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 04.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące kompleksowego remontu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 1
19.12.2013 Zrealizowane
76/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 04.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na Kompleksowy remont wewnętrzny części budynku D Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26 – roboty uzupełniające
04.12.2013 Zrealizowane
Powrót na górę strony