2014 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
S-3/14/WO poniżej 30000 euro 34110000-1 26.11.2014
Dostawa samochodu osobowego nieoznakowanego Policji o podwyższonych standardach
02.12.2014 Zrealizowane
40/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 19.11.2014
Zamówienie z wolnej ręki na ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM WEJŚCIA GŁÓWNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKIM
PRZY UL. KOPERNIKA 7.
19.11.2014 Zrealizowane
41/C/14 poniżej 134000 euro 39130000-2 30.10.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych - zadanie nr 1, 3, 4.
03.12.2014 Zrealizowane
39/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 30.10.2014
Zamówienie z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące Termomodernizacji Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 1000-lecia P.P. 8
12.11.2014 Zrealizowane
41/C/14 poniżej 134000 euro 39130000-2 30.10.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych - zadanie nr 2
03.12.2014 Zrealizowane
S-2/14/WO poniżej 30000 euro 50118110-9 24.10.2014
Świadczenie kompleksowych usług transportowych polegających na usuwaniu i przemieszczaniu pojazdów zatrzymanych do dyspozycji Policji
19.11.2014 Zrealizowane
L-1/14/MG poniżej 30000 euro 30213000-5 16.10.2014
Dostawa sprzętu informatycznego oraz urządzeń drukujących.
19.11.2014 Zrealizowane
38/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 10.10.2014
KOPIA: Zamówienie z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące kompleksowego remontu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13
20.10.2014 Zrealizowane
38/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 10.10.2014
Zamówienie z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące kompleksowego remontu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13
20.10.2014 Zrealizowane
35/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 10.10.2014
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowe Policji w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6 - roboty uzupełniające
10.10.2014 Zrealizowane

Wybierz Strony

Powrót na górę strony