Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aby szybciej odnaleźć tych, którym grozi niebezpieczeństwo

Data publikacji 03.11.2015

Podlaska Policja zyskała nowego sprzymierzeńca w działaniach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych. Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji poszukiwań osób zaginionych pomiędzy Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży.

Tylko w tym roku podlaskiej Policji zgłoszono ponad pół tysiąca przypadków zaginięć osób. W tej grupie znalazło się blisko 70 osób zakwalifikowanych do tzw. I kategorii zaginionych, czyli takich, których okoliczności zaginięcia wskazywały na bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące ich życiu, zdrowiu i wolności. W takich przypadkach liczy się każda minuta i każda osoba oraz każde wsparcie, zwłaszcza gdy zachodzi konieczność przeszukiwania dużych i trudnodostępnych obszarów leśnych.

W takich szczególnie trudnych sytuacjach podlaska Policja od dzisiaj zyska dodatkową pomoc i sprzymierzeńca w postaci kilkudziesięcioosobowego zespołu wolontariuszy skupionych w Grupie Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji poszukiwań osób zaginionych pomiędzy Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinspektorem Sławomirem Mierzwą a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Łomży reprezentowanym przez jego Prezesa ks. dr Radosława Kubeł.

Fachowe wsparcie Grupy Ratowniczej stowarzyszenia „Nadzieja” skupiającej szerokie grono wykwalifikowanych ratowników medycznych stanowić będzie nieocenione pomoc, zwłaszcza w sytuacjach zgłoszonych zaginięć, z którymi Policja szczególnie często ma do czynienia w okresie jesienno-zimowym, gdy z uwagi na przymrozki wzrasta zagrożenie dla zaginionych, a wcześniej zapadający zmierzch utrudnia ich poszukiwanie.

Podpisane dzisiaj – pierwsze tego typu na Podlasiu - porozumienie, oprócz wspólnych działań przewiduje także doskonalenie posiadanych umiejętności poszukiwawczych poprzez wspólne szkolenia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem bazy logistycznej obu stron.

W 2014 roku na terenie województwa podlaskiego zgłoszono 610 zaginięć osób z czego 112 zostało zakwalifikowanych do I kategorii. W tym samym roku odnaleziono 631 osób zaginionych. Spośród 506 osób, których zaginięcie zgłoszono podlaskiej Policji w 2015 r. odnalezionych zostało dotychczas 504.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony