Zamówienia publiczne > 130 000 PLN

Lp Przedmiot Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY NA RZECZ POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI - 2 03.12.2021 r. godz.10:30 45/U/21 Link
2 ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY NA RZECZ POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI 16.11.2021 r. godz.10:30 36/U/21 Link
3 PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w BIAŁYMSTOKU PRZY ul. H. SIENKIEWICZA 65 16.11.2021 r. godz.09:30 38/C/21 Link
4 DOSTAWA OPON ZIMOWYCH SAMOCHODOWYCH RÓŻNYCH ROZMIARÓW 19.10.2021 r. godz.09:30 12/S/21 Link
5 Dostawa samochodu osobowego terenowego 4x4 w policyjnej wersji oznakowanej. 02.11.2021 r. godz.09:30 32/S/21 Link
6 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ POD RD VIDEO 15.10.2021 r. godz.09:30 31/S/21 Link
7 Dostawa oleju opałowego do jednostek podległych KWP w Białymstoku 01.10.2021 r. godz.09:30 9/C/21 Link
8 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 24.09.2021 r. godz.09:30 13/L/21 Link
9 Dostawa stacji roboczych z zakresu informatyki śledczej oraz przeprowadzenie szkoleń 20.09.2021 r. godz.09:30 27/L/21 Link
10 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ POD NAZWĄ: „POSTERUNEK POLICJI w BIAŁOWIEŻY, ul. SPORTOWA 18 – PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH i MIESZKALNYCH ORAZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH” WRAZ z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO 20.08.2021 r. godz.09:30 25/C/21 Link

Wybierz Strony

Powrót na górę strony