Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Białostocka inauguracja spotkań poświęconych konsultacjom społecznym

Data publikacji 02.02.2016

W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyła się inauguracja konsultacji społecznych, które będą organizowane przez cały miesiąc na terenie Białegostoku i powiatu. Tym razem policjanci spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz. Konsultacjom społecznym przyświeca jeden cel stworzenie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie z cyklu „konsultacji społecznych”. Pierwszy etap konsultacji związanych z tworzeniem „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” odbył się blisko dwa tygodnie temu w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Wówczas w spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWIA Pan Jarosław Zieliński, który zaprosił do współpracy przy jej tworzeniu lokalne społeczności. Wczorajszemu białostockiemu spotkaniu przewodniczył Komendant Miejski Policji Pan insp. Andrzej Łapiński. W naradzie uczestniczyli miedzy innymi: Zastępca Prezydenta Miasta Białystok, Starosta Powiatu Białostockiego, Przewodniczący Rady Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku, Komendant Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach, Komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Białymstoku, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu białostockiego oraz przedstawiciele oświaty. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele: Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Żandarmerii Wojskowej.

Spotkanie rozpoczął szef białostockiej Policji, który przywitał i podziękował gościom za przybycie. Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku Pan młodszy inspektor Wojciech Macutkiewicz zaprezentował wyniki uzyskane przez policjantów pełniących służbę w komisariatach w Białymstoku i powiecie.  W wypowiedzi swojej odniósł się do głównej kategorii przestępstw, podając jednocześnie dane staystyczne. W dalszej części swojego wystąpienia dokładnie przedstawił założenia i cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań oraz zaprosił wszystkich obecnych do szerokiej współpracy przy jej tworzeniu. Podczas ożywionej dyskusji Komendant Miejski Policji w Białymstoku poddał pod rozwagę przybyłym kilka pomysłów. Jednym z nich było utworzenie tzw. skrzynek kontaktów lokalnej społeczności z Policją. Ideą tego przedsięwzięcia byłoby umożliwienie anonimowego przekazania informacji, np. dotyczących miejsc zagrożonych. Na spotkaniu przypomniany został także fakt, że dzielnicowi zostali wyposażeni w telefony komórkowe, których numery widnieją na stronie internetowej białostockiej komendy. Na podane numery można dzwonić jak również wysyłać wiadomości tekstowe w postaci sms-ów. Kierownictwo białostockiej komendy miejskiej Policji podkreślało, jak ważne w powodzeniu całego przedsięwzięcia jest  czynne i aktywne uczestniczenie w nim przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych instytucji działających na danym terenie.

Mimo, że wczorajsze spotkanie było inauguracją konsultacji związanych z tworzeniem Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku nie było ono nowością. Narady tego typu,  wpisały się już w tradycję oraz kalendarz spotkań białostockiej Policji i odbywają się cyklicznie. Przyświeca im jeden główny cel - jak najszersza i najlepsza współpraca z samorządami, a wszystko po to, by zarówno w mieście jak i powiecie białostockim było coraz bezpieczniej. Cel ten jest zbieżny z założeniami kierownictwa Policji, które zakłada m. in. jak najgłębszą integrację Policji ze społeczeństwem.

źródło – KMP w Białymstoku

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl