Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – konsultacje wojewódzkie - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – konsultacje wojewódzkie

Data publikacji 03.02.2016

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się debata będąca elementem konsultacji społecznych nad „Mapą zagrożeń bezpieczeństwa”. To spotkanie jest już kolejnym, zapoczątkowanym w styczniu b.r. wojewódzkim etapem prac nad mapami zagrożeń.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeprowadzone zostały wojewódzkie konsultacje społeczne poświęcone powstającej „Mapie zagrożeń bezpieczeństwa”. W spotkaniu,  którego gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz udział wzięli m.in. Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, przedstawiciel Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jędrzej Łucyk, Starosta Powiatu Białostockiego Pan Antoni Pełkowski, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i Prezydenta Białegostoku oraz przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Dzisiejsza debata była już kolejnym, zapoczątkowanym w styczniu bieżącego roku wojewódzkim etapem prac nad mapami zagrożeń.

Bezpieczeństwo obywateli, którego miarą jest rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa każdego z nich jest nadrzędnym celem Policji. Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Większość społeczeństwa, na chwilę obecną, nie ma bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych, dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy występujących zagrożeń. Opiera się więc na własnych odczuciach, a także na opiniach znajomych, a w znacznej mierze na opiniach kreowanych przez środki masowego przekazu, budując w ten sposób obraz poziomu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie - głównie społecznościom lokalnym - skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Podkreślenia wymaga, iż pojęcia map zagrożeń nie należy utożsamiać wyłącznie w aspekcie technicznym, albowiem pod pojęciem tym kryje się dużo istotniejsza nowa filozofia działania Policji.

Celem wdrożenia „mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Ponieważ informacje od społeczności lokalnych należy traktować jako jedno z podstawowych źródeł informacji o zagrożeniach – podlaska Policja, realizując polecenia Komendanta Głównego Policji wdraża na terenie województwa konsultacje w sprawie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”

Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Dzisiejsza debata wpisuje się także w cykl konsultacji społecznych na temat map zagrożeń, które aktualnie trwają i będą kontynuowane we wszystkich podlaskich jednostkach Policji.

 

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

KMP w Białymstoku - Białostocka inauguracja spotkań poświęconych konsultacjom społecznym

KMP w Białymstoku - Debaty społeczne na terenie powiatu białostockiego

KMP w Białymstoku - Konsultacje w Łapach i w Białymstoku

KMP w Białymstoku – Kolejne konsultacje

KMP w Białymstoku - Kolejne spotkanie

KMP w Białymstoku - Spotkanie w Zabłudowie

KMP w Białymstoku - Konsultacje w Juchnowcu Kościelnym

KMP w Białymstoku - Konsultacje społeczne w Łapach

KMP w Białymstoku - Spotkanie w Klubie Zachęta

KMP w Białymstoku - Konsultacje w Białymstoku, Gródku i Czarnej Białostockiej

KMP w Białymstoku - Debata w Surażu

KMP w Białymstoku - Konsultacje w Białymstoku, Turośni Kościelnej, Gródku i Kudryczach

KMP w Białymstoku - Konsultacje społeczne w gminie Poswiętne

Komenda Miejska Policji w Łomży

KMP w Łomży - Łomżyńskie konsultacje społeczne związane z bezpieczeństwem na terenie miasta

KMP w Łomży - Debatowali o bezpieczeństwie

KMP w Łomży - Konsultacje społeczne w Gminie Łomża

KMP w Łomży - Konsultacje społeczne w Gminie Piątnica

KMP w Łomży - Konsultacje społeczne w gminach Miastowo i Śniadowo

KMP w Łomży - Konsultacje społeczne w gminach Nowogród i Zbójna

KMP w Łomży - Konsultacje społeczne w gminie Jedwabne oraz w Łomży

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne na Osiedlu Kamena

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Raczkach

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Suwałkach

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Szypliszkach

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Bakałarzewie

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne na Osiedlu Północ II

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w południowej części Suwałk

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Rutce Tartak

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Wiżajnach

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Przerośli

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Jeleniewie

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Filipowie

KMP w Suwałkach - konsultacje społeczne w Suwałkach

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Gminie Suwałki

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Suwalskiej Radzie Seniorów

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Starym Folwarku i Płocicznie Tartak

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Białej Wodzie oraz w Suwałkach

KMP w Suwałkach - Konsultacje społeczne w Suwałkach

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

KPP w Augustowie - Pierwsze konsultacje społeczne na szczeblu powiatu augustowskiego

KPP w Augustowie - Policjanci biorą udział w konsultacjach społecznych oraz zapraszają na kolejne spotkania

KPP w Augustowie – Kolejne spotkania w ramach budowania mapy 

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

KPP w Bielsku Podlaskim - Bielska Policja rozpoczęła konsultacje społeczne

KPP w Bielsku Podlaskim - Bielska Policja prowadzi konsultacje społeczne

KPP w Bielsku Podlaskim - Spotkanie policjantów z gronem pedagogicznym

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

KPP w Grajewie - Pierwsze, powiatowe konsultacje społeczne na terenie powiatu grajewskiego

KPP w Grajewie - Konsultacje społeczne w Szczuczynie i Wąsoszu

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

KPP w Hajnówce - Hajnowska Policja rozpoczęła konsultacje społeczne

KPP w Hajnówce - Konsultacje społeczne w gminach Białowieża i Narewka

KPP w Hajnówce - Hajnowska Policja kontynuuje konsultacje społeczne

KPP w Hajnówce - Konsultacje społeczne w gminach Hajnówka i Narew

KPP w Hajnówce - Konsultacje społeczne na terenie Gminy Narewka

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

KPP w Kolnie - Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – konsultacje powiatowe

KPP w Kolnie - Kolejne konsultacje społeczne w pow. kolneńskim

KPP w Kolnie - Konsultacje społeczne na terenie działania Posterunku Policji w Stawiskach

KPP w Kolnie - Konsultacje społeczne w sprawie mapy zagrożeń

KPP w Kolnie - konsultacje społeczne na terenie powiatu kolneńskiego

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

KPP w Mońkach - Mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego

KPP w Mońkach - Konsultacje w sprawie mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Goniądzu

KPP w Mońkach - Kolejne konsultacje w sprawie mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mońkach

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne w sprawie „mapy bezpieczeństwa” w Knyszynie

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne w sprawie „mapy bezpieczeństwa” w Jaświłach

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne w sprawie „mapy bezpieczeństwa” w Jasionówce

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne w sprawie „mapy bezpieczeństwa” w Krypnie i Mońkach

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne w Kalinówce Kościelnej i Jasionówce

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne w Trzciannem

KPP w Mońkach - Spotkanie w sprawie "map bezpieczeństwa" z prezesami klubów piłkarskich

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne trwają do końca tygodnia

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne dobiegły końca

KPP w Mońkach - Spotkanie mundurowych z przedstawicielami samorządu lokalnego gminy Krypno – konsultacje społeczne

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne w powiecie monieckim

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne o mapach bezpieczeństwa nadal trwają

KPP w Mońkach - Konsultacje społeczne w sprawie „mapy bezpieczeństwa” w Gimnazjum w Mońkach

KPP w Mońkach - O mapie bezpieczeństwa z personelem służby zdrowia

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

KPP w Sejnach - Konsultacje społeczne w Sejnach

KPP w Sejnach - Konsultacje społeczne w Gibach

KPP w Sejnach - Konsultacje społeczne w Krasnopolu

KPP w Sejnach - Konsultacje społeczne w Sejnach i w Puńsku

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

KPP w Sokółce - Powiatowe Konsultacje Społeczne w Sokółce

KPP w Sokółce - Konsultacje Społeczne w Janowie

KPP w Sokółce - Konsultacje społeczne w Suchowoli

KPP w Sokółce - konsultacje społeczne w Korycinie

 KPP w Sokółce - konsultacje społeczne w Gminie Kuźnica

KPP w Sokółce - Konsultacje Społeczne w Gminie Nowy Dwór

KPP w Sokółce - Konsultacje Społeczne w Gminie Dąbrowa Białostocka

KPP w Sokółce - Konsultacje Społeczne w Gminie Sidra

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

KPP Zambrów - Konsultacje społeczne z zambrowską Policją

KPP w Zambrowie - Konsultacje społeczne w gminie Rutki

KPP w Zambrowie - Konsultacje społeczne w gminie Zambrów

KPP w Zambrowie - Konsultacje społeczne w Szumowie

KPP w Zambrowie - Konsultacje społeczne na terenie miasta Zambrów

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl