Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” na Podlasiu - podsumowanie

Data publikacji 29.02.2016

Zakończyły się trwające od początku lutego na terenie województwa konsultacje społeczne, których celem było stworzenie podlaskiej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Ponieważ poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka i ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie każdej społeczności, bardzo ważnym narzędziem przy jego podnoszeniu są właśnie debaty z mieszkańcami Podlasia. Dzięki takim spotkaniom możliwe było ustalenie potrzeb Podlasian w tym zakresie, a co za tym idzie podniesienie następnie poziomu bezpieczeństwa, co było jednym z ważniejszych celów prowadzonych konsultacji.

Określenie skali i rodzaju zagrożeń występujących na danym obszarze, a także racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie potrzebne jest zwiększenie bezpieczeństwa to główne założenia prowadzonych od początku lutego konsultacji społecznych. Ich rezultatem ma być stworzenie podlaskiej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”, która pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Budowa takiej „mapy” opiera się głównie na opiniach społeczeństwa, danych Policji, ale również na zaangażowaniu w tą inicjatywę organizacji pozarządowych, wojewodów i lokalnych samorządów. Ma ona zawierać informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych (m.in. bójki, pobicia, zabójstwa, kradzieże) oraz drogowych. Dodatkowo uwzględnione zostaną w niej również wybrane kategorie przestępstw gospodarczych i narkotykowych. Podlascy policjanci od początku lutego przeprowadzili aż 249 takich debat na terenie całego województwa, w których uczestniczyło w sumie ponad 7,5 tysiąca mieszkańców Podlasia. Uczestnicy tych spotkań szczególną uwagę zwracali na potrzebę przywrócenia zlikwidowanych i tworzenia nowych jednostek Policji. Równie ważnym elementem większości konsultacji było także bezpieczeństwo w ruchu drogowym i poprawa wpływającej na nie infrastruktury drogowej. Mieszkańcy województwa mówili również o drobniejszych, aczkolwiek nie mniej ważnych, bo mocno uciążliwych społecznie, wykroczeniach tzw. porządkowych, związanych szczególnie z zapewnieniem spokoju i utrzymaniem czystości w najbliższej okolicy. Natomiast jako miejsca wymagające częstego nadzoru ze strony Policji niejednokrotnie wymieniane były rejony szkół, parki i miejsca, gdzie gromadzi się młodzież. Teraz wszystkie te informacje, spostrzeżenia oraz uwagi są wnikliwie analizowane, czego rezultatem ma być powstanie podlaskiej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony