Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy w województwie podlaskim przywrócony Posterunek Policji w Bakałarzewie

Data publikacji 06.06.2016

Posterunek Policji w Bakałarzewie został przywrócony i otwarty dla mieszkańców. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją. Dzięki temu mieszkańcy gminy Raczki i Bakałarzewo uzyskają łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym.

Rozkazem Organizacyjnym Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach przywrócono funkcjonowanie Posterunku Policji w Bakałarzewie. Ciężar finansowy rewitalizacji budynku spoczywał na władzach samorządowych gm. Bakałarzwo, a wyposażenie obiektu współfinansowała Policja. Służbę w nim pełni pięciu policjantów, w tym trzech dzielnicowych, do których każdy mieszkaniec gminy Bakałarzewo i Raczki może zgłosić się ze swoim problemem lub poinformować o zdarzeniu, wymagającym interwencji Policji.

Dzisiaj nastąpiło uroczyste otwarcie placówki, w którym udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Pan nadinspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz, Kapelan Policji Ksiądz Prałat major Krzysztof Kaczyński, przedstawiciele samorządu z powiatu suwalskiego, a także komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa podlaskiego, przedstawiciele prokuratury, Urzędu Celnego, Państwowej Straży Pożarnej, Aresztu Śledczego, wojska, Straży Granicznej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, WORD-u, inni zaproszeni goście oraz przedstawiciele mediów. Uroczystość uświetniły sztandary Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Zespołu Szkół w Bakałarzewie, Koła Łowieckiego "Szarak" i Koła Łowieckiego "Lis". Sztandarom towarzyszył pododdział honorowy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Na wstępie dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Jarosławowi Zielińskiemu. Po przyjęciu meldunku zgromadzonych powitał Komendant Miejski Policji w Suwałkach Pan nadkomisarz Jacek Tarnowski.

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w MSWIA. Wiceminister przypomniał historię istnienia tej placówki. W swoim wystąpieniu wskazał, że przeprowadzone konsultacje społeczne, realizowane w ramach tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa, potwierdziły potrzebę przywrócenia zlikwidowanego wcześniej Posterunku Policji w Bakałarzewie. Podkreślił również, że będzie on działał na rzecz bezpieczeństwa dwóch gmin, które obejmuje zasięgiem swego działania.

Następnie zgromadzonych powitał Komendant Główny Policji Pan nadinspektor Jarosław Szymczyk, który poinformował, że m.in. na terenie województwa podlaskiego planowany jest „pilotaż” mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Podkreślił, że Policji zależy na tym, aby wszyscy Polacy mogli czuć się bezpiecznie oraz na tym, aby polska Policja była bliżej społeczeństwa, bliżej mieszkańców. Prosił, aby mieszkańcy mówili policjantom o swoich oczekiwaniach, dając w ten sposób szansę na ich spełnienie. Komendant Główny Policji podziękował przybyłym, że to dzięki ich staraniom i społeczności lokalnej Posterunek Policji w Bakałarzewie mógł wznowić swoją działalność.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz zwracając się do obecnych gości podkreślił, że bardzo się cieszy, że inicjatywa reaktywacji posterunku wypłynęła od lokalnej społeczności. Zadeklarował też wsparcie, aby policjanci z Posterunku Policji w Bakałarzewie,  jak najlepiej służyli mieszkańcom.

W dalszej kolejności głos zabierali zaproszeni goście oraz gospodarz terenu Pan Tomasz Naruszewicz - Wójt Gminy Bakałarzwo.

Następnie zaproszeni goście oraz Komendant Miejski Policji w Suwałkach dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi, na znak uroczystego otwarcia siedziby Posterunku Policji w Bakałarzewie, a Kapelan Policji wyświęcił budynek.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Szkół w Bakałarzewie.

Jednostka Policji w Bakałarzewie została przywrócona jako pierwsza w województwie podlaskim. Posterunek ten umożliwi stały kontakt obywateli z Policją.

źródło – oficer prasowy KMP w Suwałkach

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl