Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa koncepcja służby dzielnicowych – szkolenie

Data publikacji 18.07.2016

Służba dzielnicowego, a prawo rodzinne i opiekuńcze, współpraca ze społecznością lokalną oraz kreowanie bezpieczeństwa wśród mieszkańców - to tylko niektóre z tematów jakie poruszono na szkoleniu przeprowadzonym dla ponad 200 podlaskich dzielnicowych w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Udział w tym przedsięwzięciu wziął Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan insp. Daniel Kołnierowicz.

Dzisiaj, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się szkolenie dla ponad 200 dzielnicowych, na co dzień pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie całego województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie, z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana insp. Daniela Kołnierowicza było ściśle związane z tworzoną - nową koncepcją pełnienia służby przez dzielnicowego, który stanowi pierwsze i najważniejsze ogniwo „na styku” obywatela z Policją.

Szczególną i odpowiedzialną rolę tej służby w kontaktach Policji ze społeczeństwem i budowaniu poczucia bezpieczeństwa obywateli podkreślił w swoim wystąpieniu Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński wskazując, że ma to być „służba blisko ludzi i dla ludzi”. Natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku zapowiedział kontynuację działań mających na celu wygospodarowanie w podlaskim garnizonie kolejnych etatów, które wpłyną na zwiększenie liczby dzielnicowych (obecnie jest ich na Podlasiu 235).

Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Dzielnicowy, jak przyjęło się mówić - to policjant pierwszego kontaktu, w którego zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na jego terenie. Nowa koncepcja służby dzielnicowego to przede wszystkim zwiększenie liczby dzielnicowych, wzmocnienie ich roli w lokalnym środowisku oraz bliższy kontakt z mieszkańcami. Dlatego też, tak ważne jest kształcenie wśród tej grupy funkcjonariuszy - umiejętności wzmacniających kontakt z obywatelami. I z tego też założenia wyszli organizatorzy dzisiejszego przedsięwzięcia – funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Tematy poruszane na spotkaniu uwzględniały zagadnienia związane z komunikacją i interwencją, w tym w sytuacjach kryzysowych np. w przypadku konfliktów rodzinnych i przemocy domowej, a także kreowaniem bezpiecznych postaw wśród społeczności lokalnej. Szkolenie obejmowało zarówno wykłady jak i zajęcia warsztatowe - prowadzone przez ekspertów z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowców z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dziennikarzy, a także policyjnych psychologów.

W trakcie dzisiejszego spotkania, w obecności Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku, Starostą Powiatu Białostockiego oraz Burmistrzem Czarnej Białostockiej dotyczące przekazania środków finansowych na odtworzenie Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony