Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Augustowscy policjanci obchodzili swoje święto wspólnie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 06.08.2016

W Augustowie odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 97 rocznicy powstania Polskiej Policji. Były odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. W uroczystościach uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński.

W Augustowie na Rynku Zygmunta Augusta w sobotę (06.08.2016 r.) odbył się uroczysty apel z okazji 97 rocznicy powołania przez Sejm II RP w 1919 roku Policji Państwowej. Uroczystości poprzedzone były mszą dziękczynną w Kościele pw. Świętej Rodziny, celebrowaną przez kapelana augustowskich policjantów Ks. Kan. Stanisława Wrońskiego. W uroczystościach wziął udział  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz oraz przedstawiciele instytucji samorządowych, prokuratury, duchowieństwa, służb mundurowych, pracownicy Policji i mieszkańcy miasta. Apel był okazją do uhonorowania codziennych starań funkcjonariuszy i ich służby na rzecz bezpieczeństwa. Z tej okazji 31 funkcjonariuszy augustowskiej komendy Policji otrzymało awanse na wyższe stopnie policyjne. Wśród nich był także Komendant Powiatowy Policji w Augustowie, który awansował na stopień młodszego inspektora Policji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył dwóch augustowskich funkcjonariuszy medalami za długoletnią służbę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego jednemu z augustowskich funkcjonariuszy nadał brązową odznakę zasłużony policjant. Medalami z okazji 25-lecia NSZZ Policjantów wyróżnionych zostało 5 funkcjonariuszy oraz wieloletni przyjaciele Policji: Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra – Pan Wojciech Stankiewicz oraz Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów, Pan Adam Sieńko. Starosta Powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński jednemu wyróżniającemu się funkcjonariuszowi przekazał nagrodę pieniężną.

Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a o oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Sejn, pod batutą kapelmistrza Józefa Żukowskiego.

Augustowscy policjanci zorganizowali także prezentację sprzętu wykorzystywanego przez Policję oraz stoisko profilaktyczne, na którym można było zapoznać się z nowym narzędziem Policji, którym jest Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

źródło – oficer prasowy KPP w Augustowie

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl