Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny posterunek Policji w województwie podlaskim został przywrócony

Data publikacji 15.09.2016

Posterunek Policji w Czyżewie został przywrócony i otwarty dla mieszkańców. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją. Dzięki temu mieszkańcy miasta i gminy Czyżew uzyskają łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym.

Rozkazem Organizacyjnym Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem przywrócono funkcjonowanie Posterunku Policji w Czyżewie. Ciężar finansowy rewitalizacji i wyposażenia budynku spoczywał na władzach miejskich Czyżewa. Służbę w nim pełnić będzie  pięciu policjantów, w tym jeden  dzielnicowy , do którego  każdy mieszkaniec miasta i gminy Czyżew może zgłosić się ze swoim problemem lub poinformować o zdarzeniu, wymagającym interwencji Policji.

Dzisiaj nastąpiło uroczyste otwarcie placówki, w którym udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Minister Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, przedstawiciele samorządu z powiatu wysokomazowieckiego, duchowieństwo, a także komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa podlaskiego, przedstawiciele prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej, inni zaproszeni goście, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy Czyżewa. Uroczystość uświetniły sztandary Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Czyżewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie. Sztandarom towarzyszył pododdział honorowy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Na wstępie dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Jarosławowi Zielińskiemu. Po przyjęciu meldunku zgromadzonych powitał pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem Pan nadkomisarz Krzysztof Woźniewski.

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w MSWIA. Wiceminister przypomniał historię Posterunku Policji w Czyżewie. Wskazał, że będzie on  działał na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy.

Z kolei Pan Jacek Bogucki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu stwierdził, że przywrócenie Posterunku Policji w Czyżewie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w mieście i gminie.

Następnie zgromadzonych powitał Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach, który podkreślił, że Policji zależy na tym, aby wszyscy Polacy mogli czuć się bezpiecznie oraz na tym, aby polska Policja była bliżej społeczeństwa, bliżej mieszkańców. Prosił, aby mieszkańcy mówili policjantom o swoich oczekiwaniach, dając w ten sposób szansę na ich spełnienie. Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował przybyłym, że to dzięki ich staraniom i społeczności lokalnej Posterunek Policji w Czyżewie mógł wznowić swoją działalność.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz zwracając się do obecnych gości podkreślił, że bardzo się cieszy, że inicjatywa reaktywacji posterunku wypłynęła od lokalnej społeczności. Zadeklarował też wsparcie, aby policjanci z Posterunku Policji w Czyżewie, jak najlepiej służyli mieszkańcom.

W dalszej kolejności głos zabierali zaproszeni goście oraz gospodarz miasta Pani Anna Bogucka – Burmistrz Miasta Czyżewa.

Następnie zaproszeni goście oraz Komendant Powiatowy i Policji w Wysokiem Mazowieckiem dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi, na znak uroczystego otwarcia siedziby Posterunku Policji w Czyżewie, a Kapelani Policji i ksiądz kanonik Eugeniusz Sochacki - proboszcz parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Czyżewie odmówili modlitwę i wyświęci budynek.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wyróżnienia dwóch funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, za ich osiągnięcia w XVI Finale Kynologicznych Mistrzostw Policji. Starszy aspirant Marek Mancewicz zdobył tam tytuł najlepszego przewodnika psa patrolowo – tropiącego, zaś wspólnie ze starszym aspirantem Krystianem Chim, w klasyfikacji drużynowej, wymienieni policjanci wywalczyli II lokatę. Listy gratulacyjne oraz nagrody motywacyjne funkcjonariuszom wręczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Pana Cezarego Witkowskiego oraz Zespół Taneczny z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.

źródło – oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony