„ODBLASKI. BIORĘ W CIEMNO” - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„ODBLASKI. BIORĘ W CIEMNO”

Data publikacji 16.10.2016

Podlascy policjanci rozpoczęli akcję edukacyjno-informacyjną „Odblaski? Biorę w ciemno!”. W jej trakcie wspólnie z partnerami: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i miejskimi spółkami komunikacyjnymi funkcjonariusze w nowej formie propagują ideę korzystania przez pieszych z odblasków.

W miniony piątek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku rozpoczęli akcję edukacyjno-informacyjną „Odblaski? Biorę w ciemno!”, która poprzez promowanie w społeczeństwie idei noszenia odblasków ma na celu podniesienie świadomości pieszych i kierujących pojazdami, a przez to ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. Z policyjnych obserwacji wynika, że w okresie jesienno-zimowym dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem pieszych. Mają na to wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, a także szybko zapadający zmierzch, wówczas piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności skutkuje dużą ilością wypadków drogowych. Dlatego też policjanci przypominają mieszkańcom o wprowadzonym 31 sierpnia 2014 r. obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny przez innych uczestników ruchu przez wszystkich pieszych, którzy po zmierzchu poruszają się po drogach poza terenem zabudowanym.

Funkcjonariusze rozdając odblaski zachęcają pieszych również, do ich noszenia także w terenie zabudowanym, co daje możliwość zauważenia ich przez kierowców zdecydowanie wcześniej, a tym samym zwiększa ich bezpieczeństwo.

W ramach rozpoczętych w Białymstoku działań w autobusach linii pozamiejskich spółek komunikacji zbiorowej rozlepione zostały plakaty  popularyzujące ideę noszenia odblasków, a w godzinach wieczorowo-nocnych dodatkowo rozwieszone są bezpłatne elementy odblaskowe, które podróżni mogą zabrać ze sobą wychodząc z pojazdu.

Partnerami Policji w tych działaniach są: WORD w Białymstoku, BKM, KPKM sp. z o.o., KZK sp. z o.o., KPK sp. z o.o. oraz PUHP „Lech” sp. z o.o.

Wypadki drogowe z udziałem pieszych

W ciągu 9 miesięcy tego roku na drogach województwa podlaskiego doszło już do 544 wypadków drogowych, w których 88 zginęło a 669 zostało rannych. W tym samym okresie 2015 r. odnotowane zostały 492 wypadki, w których zginęło 86 osób, a 619 zostało rannych.

Z danych podlaskiej policji wynika, że spośród ogółu wypadków (544) odnotowanych w ciągu 9 miesięcy tego roku piesi uczestniczyli aż w 101. W ich rezultacie 13 osób zginęło a 94 zostały ranne. W analogicznym okresie roku poprzedniego piesi uczestniczyli w 105 wypadkach, w których zginęło 12 osób a 101 zostało rannych.

Pomimo, że sprawcami większości wypadków drogowych z udziałem pieszych są kierujący pojazdami to na uwagę zasługuje, że sami piesi są sprawcami blisko 1/3 takich zdarzeń. W okresie od stycznia do września w roku 2016 piesi, podobnie jak przed rokiem, spowodowali 32 takie zdarzenia.

Z naszych obserwacji wynika, że główne przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych od lat pozostają te same i są to przede wszystkim: wtargnięcie bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, przechodzenie przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Główną zaś przyczyną wypadków powodowanych przez kierujących pojazdami, w których uczestniczyli piesi pozostaje potrącenie tych ostatnich na przejściu dla pieszych.

Analizując dane statystyczne z województwa podlaskiego za 2015 rok stwierdzić należy, że do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi w miesiącach: styczeń (22 wypadki, 5 osób zabitych, 19 osób rannych), grudzień (27 wypadków, 6 osób zabitych i 22 ranne) oraz listopad (21 wypadków, 2 osoby zabite, 20 osób rannych).

Jako jeden z czynników wpływających na taki rozkład wypadków uznać można złe warunki atmosferyczne panujące w powyższym okresie, a także szybko zapadający zmierzch, wówczas piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności skutkuje dużą ilością wypadków drogowych.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl