Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Białymstoku

Data publikacji 21.10.2016

Czy i jak społeczeństwo może wpływać na poziom bezpieczeństwa lokalnego? Jaką rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywa Policja, a jaką media? To tylko niektóre tematy spotkania, jakie odbędzie się 24 października 2016 roku na Uniwersytecie w Białymstoku. Przygotowały je wspólnie Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB.

Sympozjum, zatytułowane „Współpraca obywatelska na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, będzie miało charakter naukowo - praktyczny. Jak zapowiadają organizatorzy, chcą zwrócić uwagę na nowe możliwości wpływania społeczeństwa na poziom bezpieczeństwa lokalnego i na korzyści płynące ze współpracy obywateli ze służbami takimi jak Policja.

W spotkaniu wezmą udział m.in. naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także przedstawiciele Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz mediów. Honorowym patronatem objął je sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński.

Sympozjum rozpocznie się o godz. 10.00 w budynku Instytutu Biologii UwB (aula im. prof. Aliny Myrchy – nr 2003) na terenie kampusu UwB. W obradach i dyskusji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.