Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce

Data publikacji 28.10.2016

Omówienie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i roli policjanta jako funkcjonariusza, który ma dbać o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim pomagać oraz podkreślenie ogromnej roli elementów odblaskowych w zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym – to główne zagadnienia poruszone na spotkaniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z sokólskimi policjantami oraz uczniami, m.in. klas mundurowych.

Z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz zaproszonymi tam uczniami, m.in. klas mundurowych spotkał się dzisiaj Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Głównym celem tej wizyty było omówienie zasad funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz roli policjanta jako funkcjonariusza, którego zadaniem jest dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim niesienie pomocy osobom jej potrzebującym. Jednym z elementów spotkania było także zwrócenie uwagi na służbę mundurowych, która musi opierać się na stałej współpracy ze społeczeństwem, ponieważ wtedy jest najbardziej skuteczna i prowadzi do likwidowania zidentyfikowanych zagrożeń i zapobiegania im w przyszłości, co jest głównym założeniem nowego policyjnego narzędzia, jakim jest „mapa”.

Ważnym punktem dzisiejszej wizyty w Sokółce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz szefa podlaskich policjantów było promowanie wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, korzystania z elementów odblaskowych. Pan Minister podkreślił, że odblaski, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok, często pada deszcz i widoczność jest ograniczona, są bardzo istotnym elementem znacząco poprawiającym bezpieczeństwo osób pieszych na drodze, w wielu przypadkach ratującym także ludzkie zdrowie i życie. Na zakończenie wizyty wiceszef resortu i komendant podlaskiej Policji, w trosce o bezpieczeństwo zgromadzonych dzieci i młodzieży, rozdawali uczniom odblaskowe misie i opaski, które trafią również do rodzin młodych gości.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl