Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

Data publikacji 05.11.2016

Omówienie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i roli policjanta jako funkcjonariusza, który ma dbać o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim pomagać oraz podkreślenie ogromnej roli elementów odblaskowych w zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym – to główne zagadnienia poruszone na spotkaniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z augustowskimi policjantami, funkcjonariuszami Straży Granicznej, Strażakami, mieszkańcami miasta oraz uczniami, m.in. klas mundurowych.

W sobotę (05.11.2016 r.) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Wojewódzki Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier Jarosław Wendt spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. W spotkaniu uczestniczył również kapelan augustowskich policjantów Ks. Kanonik Stanisław Wroński. Wśród zaproszonych gości byli między innymi uczniowie klas mundurowych. Podczas spotkania w komendzie Policji Pan Wiceminister MSWiA oraz Komendant Wojewódzki Policji zachęcali młodych ludzi do korzystania z nowego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także apelowali o zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz używanie elementów odblaskowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok, często pada deszcz i widoczność jest ograniczona. Na zakończenie wizyty Sekretarz Stanu w MSWiA wręczył podziękowania funkcjonariuszom, którzy brali udział w zabezpieczeniu porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO.  Następnie wizytowana była w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Podczas tej wizyty Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił elementy kampanii społecznej MSWiA pn.: „Czad i ogień – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” oraz poprosił Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Wendta o przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz o sposobach unikania niebezpieczeństw dotyczących zatruć tlenkiem węgla. Spotkanie w Straży zakończyło się wręczeniem elementów odblaskowych uczniom klas mundurowych. Kolejnym elementem tej niecodziennej wizyty było spotkanie z mieszkańcami w jednym z lokali w mieście. Licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali wystąpienia Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie dotyczącego  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W czasie spotkania Wiceminister Pan Jarosław Zieliński oraz szef podlaskich policjantów szczególną uwagę poświęcili służebnej roli Policji i funkcji dzielnicowego, którego zadaniem jest nie tylko dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim niesienie pomocy osobom jej potrzebującym. W czasie spotkania głos zabrał również Komendant Wojewódzki Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk oraz Podlaski Kurator Oświaty Pani Jadwiga Szczypiń. Wśród uczestników, którzy na spotkanie przybyli pieszo zostały rozdysponowane elementy odblaskowe.

źródło – oficer prasowy KPP w Augustowie

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

  • SPOTKANIE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE

  • SPOTKANIE W KOMENDZIE PSP

  • SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI