Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe z udziałem Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej "Koniczyna 2016"

Data publikacji 07.11.2016

Nielegalne, grupowe przekroczenie granicy było impulsem do rozpoczęcia wspólnych działań pościgowych przez podlaskich policjantów i strażników granicznych wspartych przez strażaków PSP. Takim, praktycznym, opatrzonym kryptonimem „Koniczyna 2016” ćwiczeniom podlaskich funkcjonariuszy przyglądał się dzisiaj Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński. Wcześniej Wiceminister MSWiA spotkał się z funkcjonariuszami i młodzieżą szkolną w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.

Do podlaskich policjantów trafił sygnał od funkcjonariuszy Straży Granicznej patrolujących pas nadgraniczny powiatu hajnowskiego o zauważonych śladach wskazujących na to, że w tym rejonie doszło do nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę osób. Uzyskane dodatkowe informacje i kolejne sygnały wskazywały, że przekroczenie granicy mogło być związane z przemytem niebezpiecznych substancji i narkotyków, a intruzi najprawdopodobniej są uzbrojeni. Nagła sytuacja wymagała skoordynowanych działań Straży Granicznej i Policji, które skierowały w ten rejon zwiększone ilości patroli oraz przygotowały siły wsparcia konieczne do zatrzymania przestępców.

Taki sygnał, który w rzeczywistości mógłby dotrzeć do mundurowych na szczęście tym razem był tylko fragmentem scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Koniczyna 2016”, które w poniedziałek (07-11-2016 r.) odbyły się w lasach powiatu hajnowskiego. Były to już kolejne, ćwiczenia prowadzone na Podlasiu w zakresie działań pościgowych (tym razem w południowej części województwa), w których udział wzięli funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Praktycznej, „terenowej” realizacji teoretycznych założeń współpracy służb przyglądali się: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan nadbrygadier Leszek Suski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Pan ppłk SG Grzegorz Biziuk oraz Podlaski Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Jarosław Wendt. Nie zabrakło też licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej, która mogła „na żywo” obejrzeć dynamiczne działania współdziałających funkcjonariuszy.

Ćwiczenia zgrywające tego typu pozwalają na doskonalenie procedur i współdziałania służb, które mogą w realnych warunkach przetestować własne algorytmy postępowania i swoje możliwości. Celem poniedziałkowego ćwiczenia było także skoordynowanie poszczególnych służb na poziomie dowódczym, planistycznym oraz w realnym działaniu. Ćwiczenie praktyczne „w terenie” daje możliwość zaobserwowania, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, zarówno właściwych elementów współdziałania służb, jak i tych, które można jeszcze udoskonalić.

Podsumowując ćwiczenia głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, który dziękując uczestnikom i gościom podkreślił, że właściwe przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest kluczowym elementem ich skuteczności, co ma także bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Mówiąc o szeroko rozumianym bezpieczeństwie obywateli Wiceminister MSWiA przypomniał również zgromadzonej młodzieży, jak ważne dla bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, kiedy wcześniej zapada zmierzch i często panują niesprzyjające warunki atmosferyczne, są elementy odblaskowe. Propagując ich stosowanie Sekretarz Stanu w MSWiA wspólnie z szefami podlaskiej Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej rozdał młodzieży takie elementy.

Ostatnim punktem poniedziałkowego spotkania „w terenie” stało się uroczyste przekazanie dzielnicowemu z Posterunku Policji w Narewce nowego radiowozu. Jego zakup w połowie dofinansowany został dzięki wsparciu i zaangażowaniu włodarzy gminy Narewka, zaś kluczyki do niego dzielnicowemu wręczył Wiceminister MSWiA Pan Jarosław Zieliński.

Również dzisiaj, przed ćwiczeniami Wiceminister MSWiA odwiedził Komendę Powiatową Policji w Hajnówce. Tam spotkał się z funkcjonariuszami i pracownikami komendy oraz z młodzieżą szkolną. Głównym celem tej wizyty było omówienie zasad funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz roli policjanta jako funkcjonariusza, którego zadaniem jest dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim niesienie pomocy osobom jej potrzebującym. Jednym z elementów spotkania było także zwrócenie uwagi na służbę mundurowych, która musi opierać się na stałej współpracy ze społeczeństwem, ponieważ wtedy jest najbardziej skuteczna i prowadzi do likwidowania zidentyfikowanych zagrożeń i zapobiegania im w przyszłości, co jest głównym założeniem nowego policyjnego narzędzia, jakim jest „mapa”.

Ważnym punktem dzisiejszej wizyty w Hajnówce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji było promowanie wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, korzystania z elementów odblaskowych. Na zakończenie wizyty wiceszef resortu i komendant podlaskiej Policji, w trosce o bezpieczeństwo zgromadzonej młodzieży, rozdawali młodym gościom elementy odblaskowe.

 

 

  • ĆWICZENIA

  • SPOTKANIE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W HAJNÓWCE

Film film cz. 1


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik film cz. 1 (format flv - rozmiar 30.78 MB)

Film film cz. 2


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik film cz. 2 (format flv - rozmiar 23.44 MB)

Powrót na górę strony