Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie Posterunku Policji w Knyszynie

Data publikacji 27.12.2016

Po czterech latach przerwy, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej rozpoczyna swoje ponowne funkcjonowanie Posterunek Policji w Knyszynie. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją. Dzięki temu mieszkańcy miasta i gmin Knyszyn, Krypno, Jasionówka uzyskają łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym. W uroczystości otwarcia posterunku udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński i Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz.

Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie rozpoczęły się uroczystości związane z przywróceniem na terenie Podlasia kolejnego posterunku Policji. Posterunek Policji w Knyszynie to jedno z tych miejsc, które na prośby mieszkańców, wyrażane w czasie społecznych debat organizowanych w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa właśnie rozpoczął funkcjonowanie. 29 września tego roku samorządowcy podpisali porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku Panem nadinsp. Danielem Kołnierowiczem oraz Komendantem Powiatowym Policji w Mońkach nadkom. Bartoszem Lorenc w sprawie odtworzenia tej jednostki. Zwieńczeniem tych uzgodnień jest dzisiejsze uroczyste otwarcie  (w budynku przy ulicy Rynek 39) - posterunku Policji w Knyszynie. Po czterech latach przerwy jednostka ponownie zaczyna swoje funkcjonowanie, a funkcjonariusze pełniący na jej terenie służbę będą nieść wszelką pomoc mieszkańcom.

Na potrzeby Posterunku Policji w Knyszynie samorząd gminy Knyszyn przeznaczył pomieszczenie znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Knyszynie. Koszty remontu i przystosowania pomieszczeń na potrzeby posterunku wyniosły łącznie 61,700 zł. Wyposażenie techniczne zostało sfinansowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Komendę Powiatową Policji w Mońkach.

Pomieszczenia posterunku liczą 47m2 powierzchni. W ich skład wchodzą dwa pomieszczenia służbowe oraz część sanitarna. Służbę w jednostce będzie pełniło pięciu policjantów, w tym trzech dzielnicowych, do których każdy mieszkaniec gmin Knyszyn, Krypno i Jasionówka będzie mógł zgłosić się ze swoim problemem lub poinformować o zdarzeniu, wymagającym policyjnej interwencji.

W dzisiejszej uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Knyszynie uczestniczyli: Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. Jarosław Wendt, oraz władze lokalne, duchowieństwo, komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa podlaskiego, a także mieszkańcy.

źródło – oficer prasowy KPP w Mońkach

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Film film

Pobierz plik film (format mp4 - rozmiar 25.97 MB)

Powrót na górę strony