Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miniony rok w pracy podlaskich policjantów

Data publikacji 16.01.2017

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w województwie, omówienie efektów pracy policjantów garnizonu podlaskiego za rok ubiegły oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia dzisiejszej odprawy, której gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz. W naradzie służbowej uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński i reprezentujący Komendanta Głównego Policji Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach oraz Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyła się doroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy podlaskiej Policji za rok 2016. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz kadra kierownicza podlaskiego garnizonu Policji. Wśród zaproszonych gości obecni byli również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski. Oprócz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w spotkaniu udział wzięli: szefowie podlaskich służb mundurowych, komendanci miejscy oraz powiatowi Policji województwa i naczelnicy wydziałów KWP w Białymstoku. Ponadto przedstawiciele: władz rządowych, samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, NSZZ Policjantów, duchowieństwa oraz  mediów.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz przywitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, który podsumował osiągnięcia minionego roku i ocenił go jako dobry dla Policji oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Jan Lach przedstawił wyniki pracy polskiej Policji w aspekcie priorytetów wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji.

Z kolei Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku ocenił efektywność działań Policji podlaskiego garnizonu w 2016 roku oraz przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed formacją w nowym 2017 roku.

Przestępczość

W 2016 roku na terenie województwa podlaskiego odnotowano spadek przestępczości ogółem. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych wyniosła 16.535 i była niższa o 1720 w porównaniu z rokiem 2015. Przy czym wzrósł wskaźnik wykrywalności do poziomu przeszło 71% (65,9% w roku 2015).

W kategorii przestępczości kryminalnej również odnotowano spadek wszczętych postępowań przygotowawczych. W 2016 roku odnotowano ich 10.658, podczas gdy rok wcześniej było to 11.978. Istotnie wzrosła także ich wykrywalność z 53,5% w 2015 roku do 61,6% w roku 2016.

Bezpieczeństwo na podlaskich drogach

W 2016 roku na drogach województwa podlaskiego nastąpił spadek liczby wypadków drogowych z 697 w roku 2015 do 684 odnotowanych w minionym roku. W analizowanym okresie czasu także mniej osób zostało rannych – 831 (w roku 2015 – 874). Natomiast liczba osób zabitych wyniosła 120 (118 – w 2015 r.).

Przywracanie posterunków i modernizacja podlaskiej Policji

W minionym roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczności lokalnych na terenie Podlasia odtworzono już 5 posterunków Policji w: Bakałarzewie, Czyżewie, Czarnej Białostockiej, Szumowie oraz Knyszynie. Proces reaktywacji posterunków będzie kontynuowany w dalszym ciągu.

Systematycznie modernizowano także policyjną flotę, poprawiając tym samym warunki służby funkcjonariuszy, co z pewnością miało wpływ na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmocniło poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli.

Doposażenie jednostek Policji województwa podlaskiego w sprzęt transportowy w roku 2016 przedstawia się następująco:

  • Z Komendy Głównej Policji otrzymano 18 samochodów oznakowanych i nieoznakowanych (wartość 2 458 149 zł.).
  • Z dofinansowaniem jednostek samorządu terytorialnego i KGP zakupiono 34 samochody oznakowane i nieoznakowane (wartość 2 185 579 zł ).
  • We własnym zakresie zakupiono 3 samochody nieoznakowane o wartości 266 200 zł.

Osiągniecia podlaskich policjantów na arenie ogólnokrajowej:

  • I miejsce w klasyfikacji generalnej oraz II miejsce w klasyfikacji drużynowej w XVI Kynologicznych Mistrzostwach Polski.
  • I miejsce w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w XXIII Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych„ patrol Roku”.
  • II miejsce w klasyfikacji drużynowej w  XXIX Ogólnopolskim Konkursie „Policjant Ruchu Drogowego”.
  • III miejsce w klasyfikacji drużynowej w XI Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na Podlasiu

Od 1 lipca 2016 roku na terenie Podlasia ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2016 roku (od 1 lipca do końca roku) mieszkańcy województwa nanieśli 8208 zgłoszeń, z czego potwierdzono aż 3845. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategoriach:

  • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 2402 (29%);
  • przekraczanie dozwolonej prędkości 2212 (27%).

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - na Podlasiu stała się narzędziem coraz aktywniej wykorzystywanym przez mieszkańców jako skuteczna forma komunikacji i dbania o bezpieczeństwo jako dobro wspólne, z której efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie policjanci. 

Mieszkańcy czują się bezpiecznie

Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 72 % respondentów dobrze ocenia pracę Policji. 95% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, a 67,6% dobrze ocenia pracę policjantów w swoim lokalnym środowisku. Analiza danych oraz oceny ze strony społecznej wskazują na pozytywne efekty zaangażowania formacji w realizowanie zadań związanych z codzienną służbą i pracą zarówno funkcjonariuszy  jak i pracowników Policji, którzy w dalszym ciągu konsekwentnie i z determinacją będą podejmowali działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony