Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Środowisko duchowieństwa skupione w diecezji drohiczyńskiej oraz policjanci - na rzecz bezpieczeństwa…

Data publikacji 12.02.2017

Ochrona obiektów sakralnych i ich zabezpieczenie, rola dzielnicowego w Policji, funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa czy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, to tylko niektóre z tematów poruszonych na szkoleniu zorganizowanym przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach wspólnie z duchownymi Diecezji Drohiczyńskiej.

W dniach 10 i 11 lutego w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyło się szkolenie poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu prowadzone przez policyjnych specjalistów z komendy wojewódzkiej i powiatowej Policji, w którym łącznie uczestniczyła grupa około 200 księży – proboszczów i wikariuszy reprezentujących poszczególne parafie Diecezji Drohiczyńskiej. Na spotkanie przybył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Tadeusz Pikus, który w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę współdziałania obydwu tych społeczności na rzecz bezpieczeństwa w środowisku lokalnym oraz współorganizator tego przedsięwzięcia - ks. dr. Zbigniew Rostkowski Kanclerz Kurii Diecezji Drohiczyńskiej. Z kolei Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach Pan mł. Insp. Maciej Wesołowski zaznaczył, że współpraca podlaskiej Policji ze środowiskiem duchowieństwa jest efektywnie i z powodzeniem prowadzona na wielu płaszczyznach, począwszy od cyklicznych spotkań z alumnami Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku poprzez bezpośrednie kontakty dzielnicowych z przedstawicielami parafii województwa podlaskiego. Następnie Pan podkom. Tomasz Waszczuk  przedstawił zebranym założenia dotyczące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadził instruktaż w zakresie korzystania z tego narzędzia, a także zaprezentował nową (dostępną dla wszystkich) aplikację o nazwie „Moja Komenda”, dzięki której kontakt z Policją, w tym z dzielnicowymi jest bardzo ułatwiony.

W dalszej części spotkania policyjni specjaliści - bardzo szczegółowo (na bazie sytuacji z jakimi zetknęli się w swojej codziennej służbie) omówili zagadnienia dotyczące między innymi: cyberprzestępczości i przestępstw z tym powiązanych, sposobów poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów sakralnych i domów parafialnych, w tym zabezpieczania dóbr kultury pozostających na wyposażeniu parafii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przekazano elementy odblaskowe) czy prospołecznej funkcji dzielnicowego. Zwrócono uwagę na możliwość lokalnego współdziałania w takich obszarach jak przeciwdziałanie przemocy domowej oraz pomocy (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) osobom bezdomnym i potrzebującym wsparcia.

źródło – Wydział Prewencji KWP w Białymstoku

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony