Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia nowego posterunku Policji

Data publikacji 20.02.2017

Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski podpisali porozumienie dotyczące utworzenia na terenie miejscowości Zaścianki nowego posterunku Policji.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Supraślu z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana nadinsp. Daniela Kołnierowicza oraz gospodarza tego terenu – Burmistrza Supraśla Pana Radosława Dobrowolskiego odbyła się ważna uroczystość związana z podpisaniem porozumienia dotyczącego przekazania działki pod budowę nowego posterunku Policji na terenie miejscowości Zaścianki. Jednostka ta umożliwi lepszy kontakt obywateli z Policją i dzięki niej mieszkańcy uzyskają łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony