Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Data publikacji 23.02.2017

Trwa ogólnokrajowa kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Pierwszym filarem kampanii jest bezpieczeństwo osób starszych.

Trwa ogólnokrajowa kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Pierwszym filarem kampanii jest bezpieczeństwo osób starszych. Założeniem przedsięwzięcia w obszarze bezpieczeństwa jest pobudzenie świadomości społecznej na temat występujących zagrożeń, a w konsekwencji ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród tej grupy społecznej. Drugim filarem jest szeroko rozumiana aktywność – społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna i bezpiecznego stylu życia.

Więcej o inicjatywie na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/film-bezpieczny-i-aktywny-senior/

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl