Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył akty mianowania na stanowiska kierownicze

Data publikacji 04.03.2017

Pięciu funkcjonariuszy zostało powołanych na stanowiska kierownicze jednostek Policji w garnizonie podlaskim. Akty mianowania podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński i Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie odbyła się uroczystość objęcia stanowisk kierowniczych w jednostkach Policji garnizonu podlaskiego. Obecny na uroczystości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński i Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, w obecności zaproszonych gości i kadry kierowniczej komend województwa podlaskiego, wręczyli rozkazy personalne pięciu funkcjonariuszom, którzy z dniem 4 marca 2017 roku objęli stanowiska kierownicze w komendach województwa podlaskiego. Podczas uroczystej zbiórki kom. Tomasz Haraburda został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce, nadkom. Sebastian Wojciekian objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, nadkom. Marek Andrzej Bogdan stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, nadkom. Marek Palecki stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie i kom. Jan Wieliczko stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, wręczając oficerom rozkazy o powołaniu na stanowiska kierownicze podkreślił, że dostrzega profesjonalizm w wykonywanych obowiązkach i ogromne zaangażowanie w służbę każdego z mianowanych. Życzył osiągnięcia wszystkich założonych celów, jakie stawia przed nowo powołaną kadrą kierowniczą służba na takim stanowisku. W trakcie okolicznościowego przemówienia odnosząc się do etosu służby Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński wyraził słowa uznania dla policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz pogratulował powołanym na stanowiska kierownicze oficerom i podkreślił, że służba pełniona na rzecz społeczeństwa związana z wykonywaniem funkcji na stanowiskach kierowniczych wymaga wielu poświęceń, często także kosztem rodziny.

Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce kom. Tomasz Haraburda w Policji pracuje od 2004 roku. Pierwsze doświadczenie zdobywał podczas służby w pionie kryminalnym w Komisariatach Policji II i III w Białymstoku. Kolejne lata służby komisarza Tomasza Haraburdy związane były z Centralnym Biurem Śledczym. Do 2 stycznia bieżącego roku komisarz Haraburda zajmował stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, a od 2 stycznia 2017 roku został delegowany z urzędu i powierzono mu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży nadkom. Sebastian Wojciekian w Policji służy od 1997 roku. Pierwsze kroki w służbie stawiał w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Od 2011 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie na stanowisku naczelnika wydziału kryminalnego.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie nadkom. Marek Andrzej Bogdan służbę w Policji pełni od 1998 roku. Nadkomisarz Bogdan służbę w Policji rozpoczynał w służbie prewencyjnej, a następnie służył w pionie kryminalnym. Przez blisko cztery lata kierował pracą funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Filipowie. W listopadzie 2016 roku powierzono mu pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie nadkom. Marek Palecki doświadczenie w Policji zdobywał od 1998 roku pełniąc służbę w ówczesnym Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od 2011 roku służbę pełnił w Wydziale Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, gdzie nadzorował problematykę związana z prowadzeniem operacji policyjnych. W maju 2016 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku. Od lutego bieżącego roku został delegowany do Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, gdzie pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach kom. Jan Wieliczko do Policji wstąpił w 1994 roku. Od początku służby związany był z pionem prewencji. Pierwsze kroki stawiał jako policjant Wydziału Ruchu Drogowego augustowskiej komendy, potem jako dzielnicowy. W 2007 roku został mianowany na stanowisko kierownika rewiru, na którym kierował pracą zespołu dzielnicowych z augustowskiej komendy. W maju 2016 roku awansował na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, a w listopadzie tego samego roku zaczął wykonywać obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony