POSTERUNEK POLICJI OTWARTY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWO - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POSTERUNEK POLICJI OTWARTY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWO

Data publikacji 26.06.2017

Po dwóch latach, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, rozpoczął swoje funkcjonowanie Posterunek Policji w Michałowie. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją, a dzięki jej odtworzeniu, mieszkańcy miejscowości położonych na terenie gminy Michałowo będą mieli dużo łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu między innymi ze swoim dzielnicowym. W uroczystości otwarcia posterunku udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, zaproszeni goście oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy Michałowa.

Dzisiaj po południu, przed budynkiem przy ul. Białostockiej 30A w Michałowie rozpoczęły się uroczystości związane z otwarciem na terenie województwa podlaskiego ósmego Posterunku Policji. W uroczystości otwarcia jednostki policji w Michałowie uczestniczyli m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Miejski Policji w Białymstoku Pan inspektor Wojciech Macutkiewicz, Starosta Powiatu Białostockiego Pan Antoni Pełkowski, Burmistrz Michałowa Pan Włodzimierz Konończuk, władze samorządowe, duchowieństwo a także zaproszeni goście i mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku Panu nadinspektorowi Danielowi Kołnierowiczowi przez dowódcę uroczystości komisarza Daniela Szymanowicza. Następnie na maszt podniesiona została flaga państwowa i odegrany został Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz  przekazał klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w  Michałowie na ręce młodszego aspiranta Marka Samula, który złożył meldunek o objęciu stanowiska kierownika nowo otwartej placówki. Po ceremonii, w uroczystej defiladzie udział wzięły: poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, poczet sztandarowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Kompania Honorowa wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku.

Posterunek Policji w Michałowie to jedno z tych miejsc, które rozpoczęło funkcjonowanie, właśnie na prośby mieszkańców wyrażane w czasie społecznych debat organizowanych w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Postulaty takie były regularnie zgłaszane policjantom i to one w głównej mierze wpłynęły na ideę ponownego otwarcia jednostki. Dzisiaj posterunek rozpoczął swoje funkcjonowanie, a funkcjonariusze pełniący na jego terenie służbę będą nieść wszelką pomoc mieszkańcom tej gminy.

Koszty remontu i przystosowania pomieszczeń na potrzeby posterunku zostały przekazane przez Urząd Miejski w Michałowie i wyniosły łącznie 57 810 tys. złotych.

W skład Posterunku Policji w Michałowie wchodzą trzy pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalno-sanitarne. Służbę w jednostce będzie pełniło pięciu policjantów,  w tym dwóch dzielnicowych, do których każdy mieszkaniec gminy Michałowo będzie mógł zgłosić się ze swoim problemem lub poinformować o zdarzeniu wymagającym policyjnej interwencji.