Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

List do Funkcjonariuszy i Pracowników Policji od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.

Data publikacji 24.07.2017

Szanowni Komendanci, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Pracownicy Cywilni Policji

Święto Policji jest doskonałą okazją, aby podziękować Wam za trudną i odpowiedzialną, choć czasami niedocenianą służbę. Wasi bliscy najlepiej wiedzą, ile wyrzeczeń wymaga praca funkcjonariusza polskiej Policji. Nieregularne godziny pracy w ciągu doby i całego tygodnia, trudne interwencje podejmowane często z narażeniem zdrowia i życia oraz wyjątkowo wysokie wymagania to tylko niektóre elementy składające się na specyfikę Waszej służby. Musicie radzić sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach, legitymować się wysokim poziomem wyszkolenia, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, dobrą znajomością prawa. To wszystko jest bardzo ważne, ale najważniejsza jest misja służby państwu i obywatelom.

Ostatnie wielkie wydarzenia w naszym kraju, również te o wymiarze międzynarodowym, pokazały, że Polska przestała być państwem teoretycznym, a Policja funkcjonuje coraz lepiej i potrafi zapewnić bezpieczeństwo ich uczestnikom. Ubiegłoroczny Szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży, liczne manifestacje i zgromadzenia publiczne, a także niedawne Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, spotkanie przywódców państw Trójmorza, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych czy 41. konferencja UNESCO zostały w sposób profesjonalny przygotowane, a nasze służby zapewniły im pełne bezpieczeństwo. Wszystkie te niełatwe operacje zakończyły się sukcesem, przy żadnej z nich nie doszło do poważniejszych zagrożeń czy incydentów. 

Możemy myśleć o tym z satysfakcją zwłaszcza wtedy, gdy porównujemy to z problemami, z jakimi muszą zmagać się władze i społeczeństwa państw Europy. Koordynując przygotowania naszych służb do tych wielkich przedsięwzięć widziałem i doceniam zaangażowanie, wysiłek i profesjonalizm kadry dowódczej i funkcjonariuszy. Jestem dumny z Waszej postawy.
Optymizmem napawa również malejąca liczba przestępstw w niemal wszystkich kategoriach, a także coraz większa ich wykrywalność. Dotyczy to zarówno przestępczości zorganizowanej, jak i przestępstw pospolitych uciążliwych dla codziennego życia Polaków.

Dzięki naszym wspólnym wysiłkom wizerunek Policji zmienia się na lepsze. Przy każdej okazji powtarzam, że Policja musi być blisko ludzi i dla ludzi. Trwa proces jej przywracania społeczeństwu. Służy temu zwiększona aktywność dzielnicowych, współpraca z obywatelami za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa czy reaktywowanie posterunków Policji. Cieszymy się wszyscy, że 89 % społeczeństwa uważa Polskę za kraj bezpieczny, a ponad 90 % Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania.

Podejmując codziennie tysiące interwencji w całym kraju musicie pamiętać o tym, że ich celem jest zapobieganie łamaniu prawa i niesienie pomocy potrzebującym ludziom. Policjant - podobnie jak prokurator w starożytności - powinien być obrońcą uciśnionych.

Wstępując do Policji przysięgaliście służyć wiernie Narodowi, chronić porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia, a wykonując obowiązki – pilnie przestrzegać prawa i dyscypliny służbowej. Każdy z Was z osobna powinien być wzorem postawy, zachowania i wykonywania zadań w służbie publicznej. Musicie przestrzegać wysokich standardów, kierować się zasadami honoru i etyki zawodowej. Służba w Policji zobowiązuje. Pamiętajcie, że nawet jednostkowy przypadek złamania zasad zawartych w etosie policjanta może położyć się cieniem na całej formacji. Musi to być cały czas w świadomości kadry dowódczej oraz poszczególnych funkcjonariuszy.

Gratuluję otrzymanych awansów służbowych, odznaczeń i wyróżnień, a wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym Policji dziękuję za dobrą pracę na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa oraz życzę satysfakcji z dalszej służby Polsce. Rodzinom i najbliższym serdecznie dziękuję za wsparcie i umacnianie tych, którzy poświęcili się trudnej misji stania na straży bezpieczeństwa Polaków.
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                     Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                                                                                                     Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
                                                                                                                                                                                                                     Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                                                                                                                                                                     Jarosław Zieliński