Święto Patrona Policji - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Patrona Policji

Data publikacji 01.10.2017

Z okazji wojewódzkich obchodów Święta Patrona Policji Św. Michała Archanioła odprawiona została uroczysta msza w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku. Uczestniczył w niej także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, który na zakończenie wręczył Panu podinsp. Jackowi Tarnowskiemu rozkaz o powołaniu go na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Odprawionej dzisiaj Mszy Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda. Gospodarzem uroczystości był Kapelan Podlaskiej Policji ks. Leon Grygorczyk. W uroczystości uczestniczył także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, komendanci miejscy, powiatowi i inni policjanci, przedstawiciele podlaskich służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni wierni. Na uroczystości obecne były ponadto poczty sztandarowe reprezentujące jednostki Policji garnizonu podlaskiego oraz Kompania Reprezentacyjna Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Dodatkowo oprawę mszy uświetnił Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zebrani modlili się w intencji wszystkich służb mundurowych. Na zakończenie Pan Minister oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku podziękowali Arcybiskupowi za pierwszą wspólną Mszę z okazji Święta Patrona Policji oraz wsparcie duchowe potrzebne mundurowym w czasie codziennej służby. Ponadto Pan Jarosław Zieliński oraz Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz w asyście Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy wręczyli podinspektorowi Jackowi Tarnowskiemu rozkaz Komendanta Głównego Policji o powołaniu go na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.