Ślubowanie klasy policyjnej w Zespole Szkół w Niećkowie - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie klasy policyjnej w Zespole Szkół w Niećkowie

Data publikacji 13.11.2017

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie wzięli udział w uroczystości ślubowania uczniów klasy mundurowej o profilu policyjnym. Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, we wrześniu bieżącego roku, nawiązała współpracę z Zespołem Szkół w Niećkowie w zakresie edukacji policyjnej. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz liczni zaproszeni goście.

Dziś w Zespole Szkół w Niećkowie odbyło się uroczyste ślubowanie młodzieży klasy mundurowej o profilu policyjnym. Uczniowie tej szkoły przez najbliższe dwa lata będą nie tylko zgłębiać tajniki służb mundurowych, ale również dawać przykład dobrej, obywatelskiej postawy. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz liczni zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego meldunku złożonego Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości.

Następnie, w obecności zaproszonych gości, 23 uczniów wypowiedziało słowa ślubowania, po których każy z kadetów otrzymał imienną legitymację, potwierdzającą uzyskany stopień.

Nowo zaprzysiężeni uczniowie klasy mundurowej o profilu policyjnym przyjęli oczywiście gratulacje i życzenia od zaproszonych na dzisiejszą uroczystość gości.