Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miniony rok w pracy podlaskich policjantów

Data publikacji 22.01.2018

Podlascy policjanci podsumowali miniony rok pracy. Mniej przestępstw w województwie, wyższa ich wykrywalność, a także wysokie oceny społeczne pracy Policji to główne spostrzeżenia płynące z analizy minionych 12 miesięcy.

Dziś, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Policji w  Białymstoku, odbyła się odprawa służbowa na której podsumowano stan bezpieczeństwa w regionie, omówiono efekty pracy podlaskich policjantów w minionym roku, a także przedstawiono plany na bieżący rok. W odprawie wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz ze swoimi Zastępcami, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jarosław Wendt, a także przedstawiciele samorządu i duchowieństwa oraz licznie zaproszeni goście.

Naradę roczną funkcjonariuszy podlaskiej Policji rozpoczął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który na wstępie podkreślił, że „Rok 2017 był dobrym czasem dla polskiej Policji, dobrym czasem dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Pan Minister dodał, że duży wkład w powyższe mają również podlascy policjanci, za co im podziękował. Jednocześnie Sekretarz Stanu stwierdził, że policjanci powinni dostrzegać, doceniać a także kontynuować pozytywne zmiany w funkcjonowaniu oraz organizacji polskiej Policji. Podnoszenie bowiem jej prestiżu pozwoli wszystkim funkcjonariuszom odczuwać dumę z przynależności do tej formacji, tym samym umacniając jej ethos”.

Po otwarciu odprawy, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku omówił sprawy kadrowe i strukturę podlaskiego garnizonu. Generał podniósł również kwestię funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która była, jest i będzie perspektywiczną płaszczyzną współpracy państwa, mieszkańców i Policji dla ponoszenia poziomu bezpieczeństwa. 38 tysięcy zgłoszeń wpłynęło od internautów na KMZB – oświadczył szef podlaskich policjantów, z których 63% potwierdziliśmy, a 21% zostało wyeliminowanych. W kategorii 7 przestępstw kryminalnych, najbardziej uciążliwych społecznie Komendant poinformował, że nastąpił znaczny ich spadek a jednocześnie wzrosła ich wykrywalność. Średnio w tygodniu podlascy policjanci zatrzymywali 11 sprawców z tej kategorii”.

Z kolei Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach w swoim wystąpieniu przedstawił dane dotyczące funkcjonowania polskiej Policji. Wskazał i omówił filary uspołeczniania działań Policji (m.in. większa aktywność służb zewnętrznych, efektywne funkcjonowanie mapy zagrożeń, otwieranie oraz reaktywowanie posterunków Policji), realizowane w tym zakresie programy i kierunki zmian. Zastępca Komendanta Głównego Policji omówił również dane krajowe dotyczące przestępstw, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednocześnie podkreślając, że 89% ankietowanych czuje się w Polsce bezpiecznie. Generał nawiązał również do programu modernizacji Policji, a także do kwestii związanych z doborem do służby. Oczywiście na koniec swojego wystąpienia Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował funkcjonariuszom i pracownikom garnizonu podlaskiego za zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2017 roku.

Podczas odprawy rocznej zostało również wyróżnionych czterech podlaskich funkcjonariuszy za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w minionym roku. Policjantom dalszych sukcesów w życiu zawodowym, jak również satysfakcji z pełnionej służby życzyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Powrót na górę strony