Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci włączają się w uroczystości o charakterze patriotycznym

Data publikacji 10.02.2018

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest szczególną okazją do uczczenia pamięci tych, którzy walczyli i ginęli w jej obronie. Hołd składany przy okazji czy to uroczystości państwowych, czy to obrzędów o charakterze sakralnym jest wyrazem przywiązania do tradycji i wynika z głębokiego szacunku do tych wartości, które stanowią o tożsamości narodowej. Szydzenie z postaw osób, dla których dobro Ojczyzny jest dobrem najwyższym stanowi atak nie tylko w naszą formację, ale we wszystkich Polaków.

Dzisiaj (10.02.2018r.) „Super Express” opublikował artykuł „Zamiast chronić będą się modlić”. Niestety tekst zawiera nieprawdziwe twierdzenie, które wprowadza w błąd czytelnika a jego tezy zostały oparte na niesprawdzonej i nierzetelnej informacji. Policjanci podobnie jak funkcjonariusze innych służb włączają się w obchody uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym. Obecność funkcjonariuszy na takich uroczystościach wynika z etosu służby i tradycji, jakie są kontynuowane w naszej formacji. Natomiast poza zakresem kompetencyjnym przełożonych jest nakazywanie lub zabranianie funkcjonariuszom udziału w takich uroczystościach.

Nowenna Niepodległości jest pomysłem ks. Krzysztofa Jurczaka a funkcjonariusze Policji wezmą w niej udział na zasadzie dobrowolności. Należy podkreślić, że same uroczystości skierowane są głównie do mieszkańców Łap a więc i do funkcjonariuszy różnych służb, którzy tam zamieszkują. Jeżeli którykolwiek z nich jest zainteresowany udziałem w uroczystościach to może to zrobić. Znaczna większość tych funkcjonariuszy bierze udział w niedzielnych nabożeństwach, więc mają możliwość uczestnictwa w tej Mszy św.

Jest absolutną manipulacją mającą na celu ośmieszenie samej formacji, organizatorów uroczystości oraz jej charakteru, tytułowe twierdzenie autora artykułu jakoby policjanci kosztem wykonywania czynności służbowych dbania o bezpieczeństwo, mieli wziąć udział w modlitwie. Jak wspomniano nie są tam kierowani funkcjonariusze pełniący w tym czasie służbę.

Otrzymujemy informacje, iż mieszkańcy Łap i funkcjonariusze są zbulwersowani takim podejściem autora artykułu do tak ważnych i osobistych kwestii jak modlitwa, tradycja, etos służby czy intencja tej modlitwy, którą jest nasza Ojczyzna.

Prosimy o uszanowanie tych wartości i zaprzestanie bezpodstawnego szkalowania naszej formacji oraz organizatorów uroczystości.