OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z KŁAMSTWEM W ARTYKULE GAZETY WYBORCZEJ - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z KŁAMSTWEM W ARTYKULE GAZETY WYBORCZEJ

Data publikacji 26.02.2018

W opublikowanym 26 lutego 2018 roku na łamach Gazety Wyborczej artykule pt. „Morderca. Wyklęty. „Bury”, jego autor kłamliwe formułuje twierdzenie, dotyczące brutalności działań funkcjonariuszy Policji.

Sposób opisywania działań i podejmowanych interwencji przez funkcjonariuszy Policji podczas zabezpieczenia  sobotnich zgromadzeń na terenie Hajnówki został przedstawiony najprawdopodobniej celowo w kłamliwy i niezgodny z rzeczywistością sposób. Autor zarzuca brutalność interweniującym funkcjonariuszom używając słów, które mają celowo przedstawić czytelnikowi w negatywnym świetle policjantów.

„Zostały jednak szybko spacyfikowane przez…policjantów. Brutalnie zepchnięto je pod ogrodzenie.”

Jedna z osób, w stosunku do których policjanci podejmowali czynności służbowe w związku z łamaniem prawa, skierowała podziękowania na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce komisarza Jakuba Ciulkina. W tych krótkich ale jakże prawdziwych podziękowaniach, podkreślona jest postawa interweniującego funkcjonariusza oraz wyrażona opinia, że takim zachowaniem interweniujący funkcjonariusz przynosi Policji honor.

Autor artykułu, opisał podjęte działania policjantów w sposób jednostronny i niezgodny z rzeczywistością. Użył nieprawdziwych stwierdzeń odnosząc się do sytuacji, które nie miały miejsca. Dziennikarz zachował się zatem w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, dyskredytując profesjonalizm funkcjonariuszy Policji.

Zajęcie takiego stanowiska jest dalece krzywdzące dla wszystkich osób, które swoim codziennym postepowaniem dają wyraz szacunku dla obowiązującego prawa.