Turniej Wiedzy o Policji - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Wiedzy o Policji

Data publikacji 15.03.2018

Jak zostać policjantem, na czym polega praca funkcjonariusza i jak bardzo jest ona odpowiedzialna m.in. o tym rozmawiali z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach prowadzący „Turniej Wiedzy o Policji”. Uczestnicy konkursu zmierzyli się również w teście wiedzowym składającym się 40 pytań. Inicjatywa skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu monieckiego.

W zakresie wiedzy o Policji są najlepsi. Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach, którzy wzięli wczoraj udział w „Turnieju Wiedzy o Policji” odpowiedzieli prawidłowo m.in. na pytania dotyczące historii policyjnej formacji, jej struktury oraz głównych zadań. Turniej, który został zorganizowany przez Wydział Prewencji KPP w Mońkach, skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu monieckiego. Jego uczestnicy musieli zmierzyć się w teście pisemnym złożonym z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Oczywiście laureatom konkursu wręczone zostały nagrody rzeczowe. Zwycięzcy odebrali je z rąk szefa monieckiej Policji komisarza Grzegorza Malinowskiego, a także przez Przewodniczącego Zarządu Terenowego w Mońkach aspiranta sztabowego Łukasza Gołębiewskiego.

Uroczyste ogłoszenie wyników turnieju było również doskonałą okazją do promocji zawodu policjanta.