WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY W RODZINIE - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji 15.03.2018

Policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku spotkały się z pielęgniarkami środowiskowymi w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC”. Rozmawiały o przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych, schorowanych oraz niepełnosprawnych.

Policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku spotkały się wczoraj z pielęgniarkami środowiskowymi Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach. Podczas warsztatów omówiono zjawisko przemocy w rodzinie oraz procedurę "Niebieskie Karty". W trakcie spotkania m.in. wskazano podmioty pozapolicyjne uprawnione do wszczęcia procedury, a także przedstawiono metody skutecznego reagowania na przemoc w rodzinie. Z kolei częścią praktyczną spotkania było wypełnienie formularza A. Spotkanie zakończyło się dyskusją, w trakcie której obydwie strony wymieniły się doświadczeniami i  spostrzeżeniami  z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.