Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SPOTKANIE SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO Z PODLASKIMI POLICJANTAMI

Data publikacji 19.03.2018

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz spotkali się z kandydatami do służby w Policji. Następnie wzięli udział w naradzie szkoleniowej pionu prewencji i ruchu drogowego podlaskiej Policji.

Dzisiaj Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz spotkali się z kandydatami do służby w Policji, a także uczestniczyli w naradzie szkoleniowej pionu prewencji i ruchu drogowego. Podczas spotkania z osobami ubiegającymi się o wstąpienie w szeregi Policji Sekretarz Stanu Pan Jarosław Zieliński podkreślił rolę policjanta w służbie społeczeństwu. Dodał, że jest to wyjątkowa służba, bo ukierunkowana na bezpieczeństwo drugiego człowieka. Natomiast szef podlaskiej Policji poruszył kwestie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego, a także samego przebiegu służby w jej początkowym etapie. Po spotkaniu z kandydatami do służby w Policji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wzięli udział w naradzie szkoleniowej służby prewencji i ruchu drogowego podlaskiego garnizonu. Szczególna uwaga podczas spotkania poświęcona została funkcjonowaniu posterunków Policji i roli dzielnicowego w społeczeństwie oraz funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sekretarz Stanu Pan Jarosław Zieliński podkreślił szczególną rolę dzielnicowego, który jako pierwszy ma kontakt z mieszkańcami podległego mu rejonu. Dodał również, że to właśnie do dzielnicowego społeczeństwo niejednokrotnie zwraca się z prośba o pomoc w rozwiązywaniu zjawisk szczególnie dla niego uciążliwych. Podczas wystąpienia Sekretarz Stanu Pan Jarosław Zieliński poświęcił również uwagę na funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podkreślił, że KMZB jest pierwszym takim narzędziem, które służy komunikacji pomiędzy mieszkańcami a Policją. Dodał również, że należy je traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń na KMZB, których od początku jej funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego zostało wysłanych pond 43 tysiące. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, bo aż blisko 13 tysięcy i przekraczania dozwolonej prędkości prawie 12 500.

W trakcie spotkania Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem, wręczyli komisarzowi Jakubowi Ciulkinowi rozkaz o powołaniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce.