Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci poszukiwania osób prowadzą zawsze z "NADZIEJĄ"

Data publikacji 19.04.2018

Policjanci strażacy i przedstawiciele Grupy Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży, szkolą się w zakresie współpracy i podnoszenia skuteczności działań dotyczących poszukiwań terenowych osób zaginionych.

Policjanci i strażacy szkolą się wspólnie z przedstawicielami Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. Szkolenie dotyczy prowadzenia terenowych działań poszukiwawczych osób zaginionych i ma na celu integrację wszystkich podmiotów biorących udział w takich akcjach, organizację ich pracy i doskonalenie mechanizmów wpływających na skuteczność tego typu poszukiwań. Program ćwiczeń obejmuje zajęcia praktyczne, współdziałanie służb podczas poszukiwań, również na terenach trudno dostępnych.

Ratownicy przedstawili również charakterystykę swojej jednostki, posiadany sprzęt oraz możliwości wsparcia policyjnych działań poszukiwawczych oraz gotowość działania do akcji na terenie całego województwa. Działania terenowe prowadzone były na obszarze kompleksu leśnego znajdującego się w gminie Goniądz. Najpierw w ramach symulowanej akcji udzielano pomocy osobom, które wpadły do wody po wywróceniu sie kajaka, potem zespoły złożone z tzw. „szybkich trójek”, przy użyciu trackerów, prowadziły poszukiwania na obszarach leśnych.  Wnioski z przeprowadzonej symulacji były następnie przedmiotem dyskusji w panelu poświęconym podsumowaniu całego szkolenia.

Wsparcie Grupy Ratowniczej, skupiającej szerokie grono wykwalifikowanych ratowników medycznych, stanowi dużą pomoc podczas poszukiwań terenowych, zwłaszcza w sytuacjach zaginięć. Wspólpraca, oprócz wspólnych działań, przewiduje także doskonalenie posiadanych umiejętności poszukiwawczych poprzez szkolenia praktyczne z wykorzystaniem bazy logistycznej obu stron.

 

 

 

 

Zdjęcia - GR NADZIEJA

Powrót na górę strony