„WAKACYJNE POGOTOWIE BEZPIECZEŃSTWA” Z PODLASKIMI POLICJANTAMI - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„WAKACYJNE POGOTOWIE BEZPIECZEŃSTWA” Z PODLASKIMI POLICJANTAMI

Podlascy policjanci i pracownicy policji, prowadzą akcję pod nazwą „Letni Klub Dobromisia” w ramach programu „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa”. Spotykając się z dziećmi i młodzieżą prowadzą gry i zabawy oraz rozmawiają o bezpieczeństwie w trakcie letniego wypoczynku. Policyjne wizytacje odbywają się wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a ich celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku najmłodszym.

Przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku od początku wakacji realizują akcję „Letni Klub Dobromisia”, polegającą na wizytacjach miejsc letniego wypoczynku wspólnie z przedstawicielami innych instytucji. Policyjne działania odbywają się w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa”. Uczestniczą w nich również przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Prelegenci przekazują najmłodszym zasady bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu na wakacjach oraz informują opiekunów o potencjalnych  zagrożeniach, sposobach kontaktu z najbliższą jednostką Policji oraz z dzielnicowym.

Na terenie garnizonu podlaskiego, funkcjonariusze Policji przeprowadzili łącznie 219 wizytacji miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w funkcjonujących 174 placówkach.