XII EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XII EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

Data publikacji 18.10.2018

Dziś, obchodzony jest XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Policjanci już od kilku dni organizują działania mające uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Nie bądźmy obojętni!

Wydaje się, że czasy niewolnictwa i transport niewolników do pracy przymusowej to zjawisko z przeszłości i nie dotyczy współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Konflikty zbrojne, ubóstwo, bezrobocie, braki w wykształceniu, dyskryminacja ze względu na płeć czy wyznanie w krajach pochodzenia ofiar oraz wysokie zapotrzebowanie na tanie usługi seksualne, popyt na niewykwalifikowaną siłę roboczą i dawców organów w krajach eksploatacji sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych stał się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym. Jego istotą jest zniewolenie osoby lub osób a następnie wykorzystywanie, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej. Wyzysk ten jest związany ze stosowaniem przemocy fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia czy gwałtów. Sprawcy stosują także różnego rodzaju formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy czy słabości ofiar, żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu.

Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które stało się na tyle poważne, że coraz częściej na arenie światowej międzynarodowe instytucje poświęcają tej kwestii swoją uwagę, a w obrębie państwa zajmują się organy ściągania i organizacje pozarządowe, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej 18 października. W 2018 r. będą to już XII obchody tego dnia. Obchody te mają też na celu uświadomienie potencjalnym ofiarom, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia, objęcia ich ochroną, przekazanie wiadomości o dostępie do informacji związanych ze składaniem zeznań (prawa, obowiązki, procedury) i pomocy przy ubieganiu się o zadośćuczynienie.

Podlascy policjanci po raz kolejny włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi. W minionym tygodniu, w środę, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W trakcie spotkania przedstawiciele wielu instytucji działających na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w tym policja spotkali się po to, aby podsumować działania prowadzone na terenie województwa podlaskiego oraz wysłuchali wystąpienia prezesa fundacji „La Strada” Pani Ireny Dawid Olczyk na temat zjawiska jakim jest handel ludźmi. Tego samego dnia w ramach odprawy służbowej prezes fundacji „La Strada” przeprowadziła również warsztaty szkoleniowe, skierowane do policjantów i pracowników cywilnych - koordynatorów ds. zwalczania przestępczości handlu ludźmi.

Również w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, we wtorek, odbyła się prelekcja dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, podczas której wykład przeprowadzili przedstawiciele podlaskiej policji na temat „Jak nie dać się wykorzystać! Zasady bezpieczeństwa w poszukiwaniu pracy i wyjazdach zagranicznych”. Po wykładzie odbyła się projekcja filmu „Uprowadzona”.

 

Gdzie szukać pomocy?

Wybrane podmioty zaangażowane we wspieranie zapobiegania oraz zwalczania handlu ludźmi:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@strada.org.pl
 

Armia Zbawienia

ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa
tel.:+48 697 610 001
www.armia-zbawienia.pl
facebook.com/salvationarmypoland
 

YouCanFree.Us Polska

ul. Elektronowa 10
03-219 Warszawa,
kom. +48 518300011
e-mail: biuro@youcanfree.us
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.:22 616 02 68
faks: 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl
https://fdds.pl
 

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
numery linii wsparcia
22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce
00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy
+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: biuro@zaginieni.pl

 

KPP w Kolnie

KPP w Grajewie

KPP w Bielsku Podlaskim

KPP w Zambrowie

KPP w Siemiatyczach