TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Data publikacji 18.02.2019

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 18 do 24 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, która została uchwalona z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Przez cały okres ich trwania policjanci w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa podlaskiego będą pełnić dyżury, podczas których udzielą wszystkim zainteresowanym informacji na temat przysługujących im uprawnień, wytłumaczą jak przejść przez procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Informacje o dyżurach i miejscach pełnienia zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych Komend Miejskich i Powiatowych.

Lista podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwości.gov.pl.

Pamiętajmy! Każda osoba pokrzywdzona może liczyć na wsparcie i pomoc policjantów nie tylko podczas trwania akcji ale również każdego dnia. 

KMP w Białymstoku

KMP w Łomży

KMP w Suwałkach

KPP w Augustowie

KPP w Bielsku Podlaskim

KPP w Grajewie

KPP w Hajnówce

KPP w Kolnie

KPP w Mońkach

KPP w Sejnach

KPP w Siemiatyczach

KPP w Sokółce

KPP w Wysokiem Mazowieckiem

KPP w Zambrowie