"poMOC, a nie przeMOC" - spotkanie z pielęgniarkami - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"poMOC, a nie przeMOC" - spotkanie z pielęgniarkami

Data publikacji 25.04.2019

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie przeprowadzili szkolenie dla pielęgniarek w ramach realizacji programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Celem działania jest zapobieganie przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych poprzez podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie występowania tego problemu.

Przedstawiciele grajewskiej Policji, przeprowadzili wczoraj pierwsze szkolenie, którego adresatami były pielęgniarki z placówek medycznych powiatu grajewskiego. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Właśnie takie osoby mogą być zagrożone przemocą ze strony osób wspólnie zamieszkujących. Wysoka świadomość specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych co do występowania problemu, może skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.

Spotkania z udziałem grajewskich funkcjonariuszy, poświęcone przemocy domowej będą kontynuowane.

Działania informacyjno – edukacyjne wynikające z realizowanego programu, skierowane są nie tylko do profesjonalistów, ale i do całego społeczeństwa.

Policjanci apelują o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagować powiadamiając odpowiednie instytucje.