Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

MŁODZIEŻ UCZESTNICZYŁA W WARSZTATACH "DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA JAKO PODSTAWA ŚLEDCZEGO DOCHODZENIA"

Data publikacji 29.04.2019

W Muzeum Wojska w Białymstoku odbyły się warsztaty pod nazwą " Dokumentacja fotograficzna jako podstawa śledczego dochodzenia". Odbiorcami inicjatywy była białostocka młodzież. Spotkanie zorganizowano w ramach wystawy „Policjanci międzywojennego Białegostoku 1919-1939”, która została otwarta w połowie kwietnia, w Muzeum Wojska w Białymstoku w 100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej.

26 kwietnia 2019 roku w Muzeum Wojska w Białymstoku odbyły się warsztaty pod nazwą "Dokumentacja fotograficzna jako podstawa śledczego dochodzenia". Odbiorcami inicjatywy była białostocka młodzież. Z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Białymstoku spotkał się zawodowy fotograf. 

Spotkanie zorganizowano w ramach wystawy „Policjanci międzywojennego Białegostoku 1919-1939”, której otwarcie miało miejsce w połowie kwietnia w Muzeum Wojska w Białymstoku w 100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej. Warto wspomnieć, że ekspozycję przygotowano ze zbiorów własnych Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Historycznego, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Białymstoku, Narodowego Archiwum Cyfrowego i kolekcji prywatnych.

  • uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Białymstoku na spotkaniu z  zawodowym fotografem.
  • plastikowe pojemniki z płynem do fotografii oraz z metalowymi szczypcami do wyciągania zdjęć
  • uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Białymstoku na spotkaniu z  kierownikiem muzeum