"Dla każdego jest miejsce na drodze" - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Dla każdego jest miejsce na drodze"

Data publikacji 24.05.2019

Rozpoczyna się kolejna odsłona ogólnokrajowej akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym pod hasłem: "Dla każdego jest miejsce na drodze". W tym czasie policjanci ruchu drogowego przypominać będą o wzajemnym szacunku, życzliwości oraz bezpiecznym korzystaniu z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego.

Do 30 września potrwa rozpoczynająca się dzisiaj akcja o charakterze informacyjno-edukacyjnym  pod hasłem: „Dla każdego jest miejsce na drodze”. Policjanci ruchu drogowego w tym czasie zarówno na terenie województwa podlaskiego jak i całego kraju, promować będą wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego ideę współodpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach, wzajemny szacunek i życzliwość. Ponadto bezpieczne korzystanie z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego z uwzględnieniem drogi dla rowerów, chodnika, pobocza, odpowiedniego pasa ruchu czy właściwej strony jezdni. Policjanci będą przypominać również o opinii publicznej o prawach osób z niepełnosprawnością na drodze. Wszystko po to, aby po raz kolejny zaakcentować konieczność współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 

Biuro Ruchu Drogowego KGP