NARADA SZKOLENIOWA KOORDYNATORÓW PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NARADA SZKOLENIOWA KOORDYNATORÓW PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

Data publikacji 30.05.2019

W ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”, objętego honorowym patronatem Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się narada szkoleniowa policjantów specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli mundurowi z komend miejskich i powiatowych województwa podlaskiego.

Wczoraj, w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się narada szkoleniowa policjantów specjalizujących się w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie. Spotkanie otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski. Jednym z prelegentów był kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz. Przedstawił on zebranym mechanizmy agresji, a także omówił zmiany neurologiczne zachodzące podczas procesu starzenia się seniorów. Ponadto, wskazał jak powyższe zjawiska wpływają na zachowanie osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. Podczas wykładu rozważaniom poddano również wpływ uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych na funkcjonowanie rodziny. W trakcie spotkania policjanci szczegółowo omówili procedurę Niebieskiej Karty. Mundurowi mieli również okazję zapoznać się z aspektami psychologicznymi przemocy stosowanej wobec osób starszych. Dodatkowo, każdy z uczestników narady obejrzał tematyczne spoty filmowe. Wczorajsze spotkanie zakończyło się dyskusją, a następnie wymianą doświadczeń. Pod koniec narady policjanci otrzymali materiały szkoleniowe Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. 

 

  • Zdjęcie w kolorze. Naradę otwiera I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski.
  • Zdjęcie w kolorze. Na pierwszym planie prelegent - funkcjonariusz z WP KWP w Białymstoku . Na drugim planie policjanci woj. podlaskiego - koordynatorzy procedury NK.
  • Zdjęcie w kolorze. Na pierwszym planie jeden z prelegentów - kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.