Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi, kłamliwymi informacjami przedstawionymi na konferencji Pani poseł Bożeny Kamińskiej

Data publikacji 09.08.2019

Wczoraj, podczas konferencji, w której brali udział m.in. zwolnieni ze służby funkcjonariusze garnizonu podlaskiej Policji przekazane zostały nieprawdziwe informacje odnośnie wyroku Sądu dotyczącego jednego z nich.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 7 sierpnia 2019 roku ogłosił treść wyroku wskazując, iż oddala skargę wymienionego oraz podał ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia, odnosząc się do:

  1. przesłanek formalnych zastosowania wskazanego przepisu,
  2. uzasadnienia dobrowolności/uznaniowości podjętej decyzji,
  3. nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Sąd zaznaczył, iż bezwzględnie spełniono przesłanki formalne zastosowania wskazanej podstawy, tj. zaprzestanie służby z powodu choroby trwającej nieprzerwalnie przez okres 12 miesięcy.

Podkreślił, że Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku szeroko uzasadnił motywy podjętej decyzji. Sąd bezwzględnie uznał, iż prawidłowe było stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, utrzymane następnie w decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z którego wynika, iż trzeba nadać priorytet funkcjonowaniu służby i że pozostawienie w niej funkcjonariusza o „niestabilnej dyspozycyjności”, nie służy interesowi społecznemu.

Sąd uzasadnił także, że organ wyczerpująco zebrał materiał dowodowy, który rozpatrzył w sposób zgodny z zasadą swobodnej oceny dowodów, nie dopuszczając się w tym zakresie dowolności. Sąd dysponował zgromadzonym w aktach sprawy całokształtem materiału dowodowego zgromadzonego zarówno przez organy jak i dowodami wniesionymi przez stronę postępowania administracyjnego.

Zaznaczył, iż organ brał pod uwagę całokształt okoliczności, a przede wszystkim fakt, iż funkcjonariusz przebywał na zwolnieniu lekarskim nie jedynie przez 12 miesięcy będących podstawą zwolnienia, ale już wcześniej wystąpiła długotrwała absencja. Sąd podkreślił, iż w ciągu 3 lat służby w garnizonie podlaskim funkcjonariusz przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres około 1,5 roku, tj. łącznie 561 dni. Zdaniem Sądu, fakt ten wskazuje na niestabilną dyspozycyjność funkcjonariusza. Uwagę Sądu zwrócił również fakt kosztów ponoszonych z budżetu państwa na uposażenie dla funkcjonariusza, który faktycznie służby nie pełnił, co w przedmiotowym przypadku wyniosło łącznie 61 000 złotych. Sąd odczytując uzasadnienie wyroku argumentował, iż niezaprzeczalne jest, że każda długotrwała absencja w służbie dezorganizuje służbę, powoduje konieczność rozłożenia pracy na innych funkcjonariuszy, co ma wpływ na zmniejszenie efektywności formacji.

Podczas konferencji, były funkcjonariusz odniósł się do przedmiotowego wyroku krytykując go i atakując sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Jest nam niezmiernie przykro, że były policjant, przedstawiający się jako osoba demaskująca nieprawidłowości w Policji, atakuje Sąd odnosząc się do jego wyroku.

Informujemy, że odcinamy się od tego typu sformułowań, nie komentujemy wyroków Sądów, a takie wypowiedzi - pochodzące z ust byłego funkcjonariusza - mogą godzić w dobre imię policjantów.

Nie odnosimy się również do pozostałych kwestii, które zostały poruszone podczas konferencji. Te zagadnienia były przedmiotem sprawdzeń ze strony różnych instytucji, w tym Najwyższej Izby Kontroli.

Uważamy, że jedyna obiektywna ocena funkcjonowania podlaskiej Policji zawarta będzie w materiałach pokontrolnych.