Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE Z ZAKRESU ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH

Data publikacji 05.11.2019

W Hiszpanii odbyło się szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw naruszających prawa własności intelektualnej. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane wspólnie przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wzięło w nim udział 46 przedstawicieli organów ścigania m.in. policji.

W dniach 14-18 października 2019 roku, w miejscowości Alicante, w Hiszpanii odbyło się szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw naruszających prawa własności intelektualnej („Intellectual Property Rights and Counterfeiting”). Przedsięwzięcie zostało zorganizowane wspólnie przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Wzięło w nim udział 46 przedstawicieli organów ścigania m.in. policji, straży granicznej, służb celno - skarbowych, prokuratorów z całej Europy. Polskę reprezentowało 3 funkcjonariuszy (z Krajowej Administracji Skarbowej oraz policji), w tym aspirant Jakub Wojtach z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W trakcie wykładów, jak też zajęć praktycznych prowadzonych przez przedstawicieli europejskich instytucji zajmujących się tematyką zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z naruszeniem praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz zapobiegania handlem podrabianymi produktami, uczestniczy szkolenia mieli okazję zapoznać się z metodami rozpoznawania fałszerstw i innych naruszeń praw własności intelektualnej oraz nowoczesnymi metodami zwalczania tego typu przestępstw, w tym z wykorzystywaniem narzędzi tzw. białego wywiadu (OSINT). Ponadto była to świetna okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Dzięki wspólnej inicjatywie CEPOL oraz EUIPO, przedstawiciele organów ścigania biorący udział w przedmiotowym przedsięwzięciu, mieli możliwość zdobycia unikalnej wiedzy oraz umiejętności, którymi dzielić się będą z funkcjonariuszami ze swoim macierzystych jednostek w ramach tzw. działań kaskadowych.