KAS i Policja dokonały kolejnych wspólnych zatrzymań - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KAS i Policja dokonały kolejnych wspólnych zatrzymań

Data publikacji 06.12.2019

W minioną środę na polecenie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku funkcjonariusze Podlaskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali kolejne trzy osoby, w tym jednego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym korupcji na jednym z przejść granicznych w województwie podlaskim.

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty obejmujące wręczanie korzyści majątkowych oraz niedopełnianie obowiązków służbowych polegających na odstępowaniu od kontroli celno-skarbowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W toku wykonanych czynności zabezpieczono na poczet przyszłych kar gotówkę w walucie polskiej oraz w EURO w łącznej kwocie ponad 26 000 zł.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się z osobami współdziałającymi przy dokonywaniu przestępstw.

Prowadzona sprawa to efekt wielomiesięcznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Podlaskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, która doprowadziła do zgromadzenia materiałów wskazujących na funkcjonowanie zorganizowanej grupy przestępczej w skład której wchodziły osoby trudniące się przemytem oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z jednego z drogowych przejść granicznych (woj. podlaskie), którzy umożliwiali przemyt na teren kraju ponadnormatywnych ilości wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy.

Łącznie do chwili obecnej zarzuty w sprawie ogłoszono 13 osobom, w tym 6 funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.