Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do podlaskiej Policji - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do podlaskiej Policji

Data publikacji 20.12.2019

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, w obecności Zastępców, przyjął z rąk harcmistrza Krzysztofa Jakubowskiego Komendanta Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego, Betlejemskie Światło Pokoju.

Dziś, do podlaskiej Policji dotarło Betlejemskie Światło Pokoju.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, w obecności Zastępców, przyjął z rąk harcmistrza Krzysztofa Jakubowskiego Komendanta Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego, Betlejemskie Światło Pokoju.

Symbol - miłości, pokoju i nadziei został ustawiony pod tablicą upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej, jeńców wojennych obozu w Ostaszkowie bestialsko rozstrzelanych w Kalininie przez NKWD ZSRR, pogrzebanych w miednojskich dołach śmierci.

W Polsce, akcję od 1991 roku, prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach.

  • Przekazanie betlejemskiego światła pokoju.
  • Przekazanie betlejemskiego światła pokoju.
  • Przekazanie betlejemskiego światła pokoju.
  • Przekazanie betlejemskiego światła pokoju.
  • Przekazanie betlejemskiego światła pokoju.
  • Przekazanie betlejemskiego światła pokoju.
  • Przekazane betlejemskie światło pokoju.
  • Przekazane betlejemskie światło pokoju.
  • Przekazane betlejemskie światło pokoju pod tablicą upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej, jeńców wojennych obozu w Ostaszkowie bestialsko rozstrzelanych w Kalininie przez NKWD ZSRR, pogrzebanych w miednojskich dołach śmierci.