PODSUMOWALIŚMY MINIONY ROK - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWALIŚMY MINIONY ROK

Data publikacji 14.01.2020

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w województwie, omówienie efektów pracy policjantów garnizonu podlaskiego za rok ubiegły oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia dzisiejszej odprawy, której gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. W naradzie służbowej uczestniczyli również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w województwie, omówienie efektów pracy policjantów garnizonu podlaskiego za rok ubiegły oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia dzisiejszej odprawy, której gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Dziś, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku  odbyła się odprawa podsumowująca wyniki pracy podlaskiej Policji za rok 2019. W spotkaniu uczestniczyli również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Oprócz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w spotkaniu udział wzięli: szefowie podlaskich służb mundurowych, komendanci miejscy oraz powiatowi Policji województwa i naczelnicy wydziałów KWP w Białymstoku. Ponadto, obecni byli Podlaski Kurator Oświaty, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a także przedstawiciele: wymiaru sprawiedliwości, NSZZ Policjantów, duchowieństwa.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz przywitał zaproszonych gości i ocenił efektywność działań Policji podlaskiego garnizonu w 2019 roku oraz przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed formacją w nowym 2020 roku. 

Przestępczość

W 2019 r., na terenie województwa podlaskiego wskaźnik wykrywalności w kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie - wzrósł do poziomu 47,8% z 43,0% w 2018r.

Warto wspomnieć, że w kategorii przestępstw rozbójniczych odnotowano spadek przestępczości z 170 przestępstw stwierdzonych w 2018r. do 159 w 2019r., przy jednoczesnym wzroście wykrywalności z 80,0% w 2018r. do 81,9% w 2019 r.

Na uwagę zasługuje również wzrost wskaźnika wykrywalności w kategorii kradzież samochodu. W 2019 roku wzrósł on aż  o 39,4 % (2018 r. – 21,8 %, 2019 r. – 61,2 %).

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Waga zabezpieczonych narkotyków: 274,7 kg. Najwięcej narkotyków zabezpieczono w powiatach: augustowskim, białostockim oraz łomżyńskim.

Zabezpieczono:

 • 5204 sztuk roślin konopi indyjskich, co daje 115 kg gotowego suszu,
 • 137 kg marihuany,
 • 15 kg 700 g amfetaminy,
 • 407,6 g haszyszu,
 • 270,4 g kokainy,
 • 5612 sztuk tabletek ekstazy,
 • 3 l płynnej metamfetaminy

Bezpieczeństwo na podlaskich drogach

Odnotowany został spadek wypadków drogowych o 91, w których zginęło 107 osób tj. o 5 więcej niż w roku 2018, przy jednoczesnym spadku liczby osób rannych  o 157.

Policjanci przeprowadzili większą liczbę działań kontrolno-prewencyjnych (2018r. – 112,  2019r. – 159) ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wzrosła także liczba policjantów pełniących codzienną służbę na podlaskich drogach.  

W lipcu 2019 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku został powołany Zespół pn. „Speed”. Jego głównym zadaniem jest ujawnianie oraz eliminowanie z ruchu agresywnych i niepożądanych z punktu widzenia bezpieczeństwa zachowań kierujących.   Policjanci pełnią służbę na drogach całego województwa podlaskiego,  mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt w postaci pojazdów marki BMW oraz Skoda, a także laserowych mierników prędkości. Od powstania grupy policjanci ujawnili 5 937 wykroczeń, w tym  2 865 przekroczeń prędkości jazdy, które są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

Modernizacja podlaskiej Policji

Łączny koszt zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa podlaskiego, w ramach programu modernizacji policji w latach 2017-2020, przekroczył kwotę 133 000 000 złotych.

W tym roku planowane są budowy Posterunków Policji w: Rajgrodzie, Brańsku, Nurcu Stacji, Janowie, Drohiczynie, a także zakończenie budowy posterunków Policji w: Sztabinie, Grodzisku, Słobódce, Nowogrodzie. Planowane jest również rozpoczęcie budowy Komisariatu Policji I oraz Komisariatu Policji IV w Białymstoku oraz utworzenie pracowni biologii w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Białymstoku.

Osiągnięcia podlaskich policjantów na arenie ogólnokrajowej:

W Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku” 2019:

I miejsce w klasyfikacji generalnej

W Ogólnopolskich Zawodach Policyjnych Patroli Rowerowych:

II miejsce w klasyfikacji generalnej 

W Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” 2019:

III miejsce w klasyfikacji generalnej drużynowo

IV miejsce w klasyfikacji generalnej indywidualnie

W Ogólnopolskim Konkursie Policjant Ruchu Drogowego:

IV miejsce w klasyfikacji generalnej drużynowo

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

W okresie od 1 lipca 2016 roku do końca 2019 roku, na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy województwa nanieśli 89632 zgłoszeń, z czego potwierdzono aż 56525. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategoriach: przekroczenie dozwolonej prędkości – 24 343 (27,2%) oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 24 028 (26,8%). Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stała się narzędziem aktywnie wykorzystywanym przez mieszkańców Podlasia, jako skuteczna forma komunikacji i dbania o bezpieczeństwo jako dobro wspólne, a z której efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie - policjanci.

Mieszkańcy czują się bezpiecznie

Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 75 % respondentów dobrze ocenia pracę Policji. 98 % Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, natomiast 89 % obywateli uważa, że Polska jest bezpieczna. Analiza danych oraz oceny ze strony społecznej wskazują na pozytywne efekty zaangażowania formacji w realizowanie zadań związanych z codzienną służbą i pracą zarówno funkcjonariuszy  jak i pracowników Policji, którzy w dalszym ciągu konsekwentnie i z determinacją będą podejmowali działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 

KMP w Białymstoku

KMP w Łomży

KMP w Suwałkach

KPP w Augustowie

KPP w Bielsku Podlaskim

KPP w Hajnówce

KPP w Kolnie

KPP w Mońkach

KPP w Sejnach

KPP w Siemiatyczach

KPP w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

 

 

 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku omawia prezentację.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku omawia prezentację.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku omawia prezentację.
 • Uczestnicy odprawy rocznej.
 • Przemawia na odprawie Wojewoda Podlaski.
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajdy prezentacji z danymi
 • slajdy prezentacji z danymi
 • slajdy prezentacji z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi
 • slajd z danymi