Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie w związku z pojawiającymi się fałszywymi informacjami

Data publikacji 01.04.2020

Wczoraj, w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje sugerujące uruchomienie nowych procedur dotyczących możliwości przejmowania taboru transportowego przez Komedę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Powoływano się m. in na pismo, jakie zostało skierowane do miejscowego przedsiębiorcy przez organ gminy.

Informujemy, że taka sytuacja jest standardową procedurą wynikającą z powszechnego obowiązku obrony i  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku w sposób ciągły dokonuje aktualizacji świadczeń osobistych i rzeczowych nakładanych przez organy gminy w drodze decyzji przez cały rok.