W trosce o pieszych i rowerzystów - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o pieszych i rowerzystów

Data publikacji 22.05.2020

Podlascy policjanci ponownie przeprowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mimo, że głównym ich celem była troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Najwięcej policjantów było przy przejściach przez ruchliwe jezdnie i przejściach, na których dochodziło do potrąceń.

Wczoraj, na terenie województwa podlaskiego policjanci przeprowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mimo, że głównym ich celem była troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Mundurowi objęli nadzorem miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których w przeszłości dochodziło do potrąceń pieszych.

W działaniach wzięło udział blisko 160 policjantów ruchu drogowego, którzy ujawnili 156 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec pieszych i 14 wobec rowerzystów.

Warto przypomnieć, że przewinienia kierowców w głównej mierze polegaja na wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych lub nie ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu dla pieszych, czy też rowerzyście na przejeździe dla rowerzystów. Pieszych z kolei na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej.

Policjanci niemalże każdego dnia odnotowują zdarzenia z udziałem relacji kierujący-pieszy, bądź kierujący-rowerzysta. I tak... Na drogach województwa podlaskiego w ubiegłym roku w 129 wypadkach z udziałem pieszych zginęło 28 osób, a 110 zostało rannych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że do 110 zdarzeń doszło w obszarze zabudowanym. Natomiast z winy kierowców na przejściach dla pieszych doszło do 67 wypadków, co stanowi 11,5% ogółu wypadków. Nie bez winy pozostają również sami piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy tylko we wspomnianym okresie ze swojej winy spowodowali 39 wypadków.

Pamiętajmy! Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego prowadzi do poprawy naszego bezpieczeństwa.

KMP w Łomży

KMP w Suwałkach

KPP w Augustowie

KPP w Bielsku Podlaskim

 

  • policjant przy radiowozie
  • policjant w rejonie przejścia dla pieszych
  • policjanci przy radiowozie