Bezpieczne wakacje - wizytacje miejsc letniego wypoczynku - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje - wizytacje miejsc letniego wypoczynku

Data publikacji 09.07.2020

Profilaktycy z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty przez całe wakacje wizytują miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Spotkania odbywają się w ramach „Wakacyjnego Pogotowia Bezpieczeństwa”.

Profilaktycy z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty przez całe wakacje wizytują miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Spotkania wpisują się w realizację założeń wojewódzkiego programu „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa”. Sprawdzenia miejsc letniego wypoczynku mają na celu ocenę stanu bezpieczeństwa dzieci. Ponadto, w trakcie rozmów z kierownikami placówek przekazywane są informacje w zakresie możliwości korzystania z aplikacji "Moja Komenda" oraz narzędzia "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" . Równolegle do wizytacji profilaktycy edukują uczestników półkolonii o bezpiecznych zasadach spędzania czasu wolnego. Spotkania są doskonałą okazją do powtórzenia m.in. numeru alarmowego.

Wizytacje  zorganizowanych i nieodpłatnych form wypoczynku realizowane są przez policjantów na terenie całego garnizonu podlaskiego.

  • Policjanci i przedstawiciele innych instytucji na spotkaniu siedzą przy stole.
  • Policjantka i inne kobiety rozmawiają przy stole.
  • Policjantka rozmawia na świeżym powietrzu z dziećmi.