Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU INSPEKTOR ROBERT SZEWC - GENERAŁEM

Data publikacji 25.07.2020

Podczas obchodów Święta Policji w Warszawie Prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopnie generalskie sześciu oficerom Policji. Wśród awansowanych jest Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego na stopień nadinspektora awansowani zostali: Zastępca Komendanta Głównego Policji inspektor Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Sławomir Litwin, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Michał Ledzion.

Nowym generałom podczas uroczystej ceremonii akty mianowania i szable wręczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w asyście Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

Nowi generałowie Policji:

 

Nadinsp. Tomasz Szymański

Zastępca Komendanta Głównego Policjiinsp. Tomasz Szymański

Służbę w Policji pełni od 1994 roku. Od początku swojej służby był związany ze stołecznym garnizonem Policji. Pierwsze kroki w policyjnym mundurze stawiał w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, pracując w komórkach patrolowo-interwencyjnych. Od 2002 r. był związany ze Stołecznym Stanowiskiem Kierowania KSP. Wielokrotnie koordynował i odpowiadał za prawidłowy przebieg wielu imprez masowych i najważniejszych policyjnych zabezpieczeń odbywających się w Warszawie m.in. EURO 2012, Szczytu NATO, Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie przestępczości transgranicznej w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP
 • Naczelnik Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP
 • I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji


 

Nadinsp. Robert Szewc

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstokuinsp. Robert Szewc

Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku jako funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu. Przez kolejne lata związany był z jednostką w Tomaszowie Lubelskim. Pełnił służbę w pionach: kryminalnym, prewencji i wspomagającym. Zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, prewencją kryminalną, pracował w kadrach oraz w kontroli. W tomaszowskiej komendzie zajmował stanowiska wykonawcze, a następnie kierownicze. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
 • p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

 

Nadinsp. Paweł Półtorzycki

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policjiinsp. Paweł Półtorzycki

Służbę w Policji pełni od 1 września 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem. Z Biurem związany jest od 20 lat, czyli od powstania Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji,  które w 2014 roku wyodrębniono jako samodzielną jednostkę – Centralne Biuro Śledcze Policji. W trakcie służby został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował go Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP
 • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP
 • Naczelnik Zarządu w Olsztynie CBŚP
 • Zastępca Komendanta CBŚP
 • p.o. Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji
 • Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji
   

 

 

Nadinsp. Sławomir Litwin

Komendant Wojewódzki Policji w Łodziinsp. Sławomir Litwin

Służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z częstochowską Policją, w której służbę pełnił do 2006 roku. Inspektor Sławomir Litwin jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W czasie swojej ponad 29-letniej służby odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie
 • Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
 • p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi


 

Nadinsp. Piotr Mąka

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniuinsp. Piotr Mąka

Służbę w Policji pełni od 1.12.1991 r. Posiada wykształcenie z tytułem magistra inżyniera – w 1991 r. ukończył studia na Politechnice Poznańskiej, a także Studium Oficerskie w WSPol w Szczytnie w 1996 r. Od początku pełnił służbę w pionie kryminalnym, zarówno w wydziale dochodzeniowo-śledczym jak i operacyjno-rozpoznawczym KRP, KP, KWP. Insp. Piotr Mąka brał aktywny udział w projektach badawczych dotyczących zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w których uczestniczą przedstawiciele środowisk naukowych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Poznaniu
 • Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Poznaniu
 • p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

 

 

Nadinsp. Michał Ledzion

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiuinsp. Michał Ledzion

Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dotychczas związany był z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Zajmował różne stanowiska w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, jak i w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Dowódca Kompanii Pogotowia Policyjnego KWP w Łodzi,
 • Specjalista Sztabu Policji KWP w Łodzi
 • Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Komendanta IV Komisariatu Policji w Łodzi
 • Komendant II Komisariatu Policji w Łodzi
 • Dowódca Oddziałów Prewencji Policji w Łodzi
 • p.o. I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
 • p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
 • Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

 

Żródło: KGP

Zdjęcia: KGP oraz CBŚP

 

 • Podczas obchodów Święta Policji w Warszawie Prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopnie generalskie sześciu oficerom Policji. Wśród awansowanych jest Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.
 • Oficerowie Policji, którym zostaną wręczone nominacje generalskie.
 • Oficerowie Policji, którym zostaną wręczone nominacje generalskie.
 • Prezydent RP Andrzej Duda wręcza nominację generalską Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku inspektorowi Robertowi Szewcowi
 • Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński gratulują nominacji generalskiej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku inspektorowi Robertowi Szewcowi
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.
Powrót na górę strony